[1]
О. Іванюк і І. Мохнатюк, «ОСІБНІ АСПЕКТИ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ЩОДО НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ І КРИМУ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ»., КІС, вип. 2 (9), с. 6–11, Груд 2019.