[1]
В. Щербак, «ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВЗАЄМИН УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА З КОРОЛІВСЬКОЮ ТА МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)», КІС, вип. 2 (9), с. 89–94, Груд 2019.