[1]
Є. Ковальов, «‘НАРОД ХОТІВ СВОБОДИ’: ВІДОБРАЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ 1855 РОКУ В ЛИСТУВАННІ ТА ЩОДЕННИКОВИХ НОТАТКАХ Г. ҐАЛАҐАНА», КІС, вип. 2 (11), с. 131–136, Груд 2020.