[1]
Є. Ковальов, «Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років», КІС, вип. 2 (15), с. 118–124, Груд 2022.