Гедьо, А. «ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКІВ НІЖИНА У XVIIІ — НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: АНАЛІЗ ПРИВАТНОПРАВОВИХ АКТІВ». Київські історичні студії, вип. 2 (5), Грудень 2017, с. 88-95, doi:10.28925/2524-0757.2017.212.