Чупрій, Л. «ПOЛIТИЧНI ТA COЦIAЛЬНI IДEЇ М. ГPУШEВCЬКOГO». Київські історичні студії, вип. 1 (6), Червень 2018, с. 29-32, doi:10.28925/2524-0757.2018.1.2932.