Зотова, Т. «КОНСТИТУЦІЇ ВАРШАВСЬКОГО СЕЙМУ 1581 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ». Київські історичні студії, вип. 2 (7), Грудень 2018, с. 36-41, doi:10.28925/2524-0757.2018.2.3641.