Щербак, В. «ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВЗАЄМИН УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА З КОРОЛІВСЬКОЮ ТА МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)». Київські історичні студії, вип. 2 (9), Грудень 2019, с. 89–94, doi:10.28925/2524-0757.2019.2.11.