Калакура, Я. «АНТРОПОЦЕНТРИЗМ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДНИКИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ». Київські історичні студії, вип. 2 (11), Грудень 2020, с. 69-80, doi:10.28925/2524-0757.2020.2.10.