Ковальов, Є. «Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років». Київські історичні студії, вип. 2 (15), Грудень 2022, с. 118-24, doi:10.28925/2524-0757.2022.213.