Потильчак, О. «УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: ‘ПРОБЛЕМА ВИБОРУ’ НА ТЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-СВІТОГЛЯДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (ОКРЕМІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА МІКРОРІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ)». Київські історичні студії, вип. 1 (2), Червень 2016, с. 97-101, doi:10.28925/2524-0757.2016.1.12.