Індексування журналу

Журнал індексується
в міжнародних бібліографічних базах Index Copernicus,
Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory