Індексування журналу

Журнал індексується в міжнародних бібліографічних базах:

Index Copernicus;

Google Scholar;

Ulrich’s Periodicals Directory.