Про журнал

Галузь та проблематика

Проблематика: наукові розвідки висвітлюють актуальні проблеми історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, презентують рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

Творчі засади редакційної колегії: гносеологічний плюралізм, свобода наукової творчості, відкритість до дискусій, сприяння розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків.

Основні вимоги до авторів: максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їх наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.

Галузь: історія та археологія.

 

Процес рецензування

Усі наукові статті, які надійшли до редакції, рецензуються на таких підставах:1)об’єктивна оцінка змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу; 2)комплексний аналіз переваг та недоліків статті.

Наукове видання «Синопсис: текст, контекст, медіа» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті двома рецензентами без повідомлення імен автора та іншого експерта. Автор не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Здійснення рецензування:
1. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

2. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження. Рецензенти упродовж двох тижнів оцінюють статтю.

3. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати ці зауваги при підготовці оновленого варіанту статті. У місячний термін автор має виправити зауваження та повторно надіслати статтю до редакції.

4. Виправлений варіант погоджується з рецензентами, котрі готують висновок про можливість публікації. Якщо рецензенти відхилили статтю, редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Періодичність публікації

Статті часопису збираються у номери із власними сторінками змісту. Цей часопис виходить двічі на рік: у червні та у листопаді поточного року.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етична політика

Етична політика редакції наукового видання „Київські історичні студії” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org).

Члени редакційної колегії  уважно розглядають будь-які можливі суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо). Якщо підозри щодо плагіату чи фальсифікації результатів підтверджуються, статтю буде відхилено.

 Автори залишають за собою право на авторство статей, опублікованих у журналі.

Історія журналу

Часопис засновано 2015 року як "Київські історичні студії", виходить двічі на рік, 23.02.2016 року було отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія "Історія" Серія КВ № 21908-11808Р, видане Міністерством юстиції. наукове видання внесено до переліку фахових видань з історичних наук (наказ міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 №374)