Процес рецензування

Рецензування

Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише статті високого фахового рівня, обґрунтовані у висновках, оригінальні в аналізі обраної наукової проблеми.

Для того, щоб мати можливість здійснювати рецензування, рецензенти повинні зареєструватися на сайті журналу та ознайомитися із основними правилами щодо політики журналу.

Етапи рецензування:

  1. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
  2. Процедура рецензування передбачає двостороннє «сліпе» (double-blind) рецензування, коли автор та рецензент не знають один про одного.
  3. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження. 
  4. Після отримання надісланої на розгляд статті рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів (відповідність власної кваліфікації, напрям досліджень автора, відсутність конфлікту інтересів). Якщо наявний конфлікт інтересів, рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію (упродовж 2–3 днів).
  5. Рецензування статті триває два тижні (14 днів) з моменту отримання статті на розгляд, після чого рецензент надсилає до редакції рукопис статті із власними зауваженнями та висновком або заповнює стандартизовану форму «Відгук рецензента».
  6. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати ці зауваги при підготовці оновленого варіанту статті. У місячний термін автор має виправити зауваження та повторно надіслати статтю до редакції.
  7. Опрацьований автором рукопис упродовж місяця надходить рецензенту для повторного розгляду. Впродовж тижня з моменту отримання авторського варіанту рецензент повинен оцінити виправлені зауваження та підготувати власний висновок.
  8. Після остаточного опрацювання статті, рецензент готує мотивований висновок щодо можливості публікації статті або заповнює стандартизовану форму «Відгук рецензента», що містить підсумкові рекомендації.
  9. Якщо рецензенти відхилили статтю, редакція надсилає автору письмове повідомлення.
  10. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Відгук рецензента: завантажити документ

Процедура апеляції:

Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові та, спільно з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.

У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція зв’язується з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу.

Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.