Авторське право

Авторство

Автором вважається дослідник, який зробив значний інтелектуальний внесок у теоретичну розробку, системний або експериментальний дизайн, розробку прототипу та/або аналіз і інтерпретацію даних, пов'язаних з роботою, що міститься в статті; сприяв розробці статті та аналізував її зміст; затверджував остаточну версію статті готову до публікації, включаючи посилання.

Якщо авторів кілька, то вони на власний розсуд приймають рішення щодо порядку їх наведення в статті (рекомендований варіант – у залежності від вкладу в дослідження). До складу авторів включаються лише особи, які приймали участь у процесі дослідження й написання статті, а також погодилися нести повну відповідальність за її зміст. Фінансування дослідження або участь у сплаті за статтю не є підставою для включення до складу співавторів.

Редакційна колегія рекомендує залучати до співавторства не більше трьох осіб на одну роботу. Якщо кількість авторів 4 і більше, то необхідно подати обґрунтування щодо особистого внеску кожного учасника.

Співавтори обов’язково повинні укласти між собою Договір про врегулювання відносин з метою визначення взаємних прав та обов’язків кожного з авторів щодо поданої наукової роботи

Договір між співавторами твору: завантажити документ

Додаток до договору між співавторами твору: завантажити документ

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах публічної ліцензії Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті публікації випуску, до якого вона включена.

Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

Опубліковані оригінальні статті в подальшому не можуть використовуватись користувачами з комерційною метою або поширюватись сторонніми організаціями-посередниками на платній основі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи тощо), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори, після ознайомлення з усіма правилами публікаційної політики журналу, укладають Ліцензійну угоду

Ліцензійна угода: завантажити документ

Згода на обробку персональних даних

На вторинному етапі, після прийняття редколегією позитивного рішення щодо публікації матеріалів у журналі, автори надають офіційну згоду на обробку наступних персональних даних:

  • ім’я та прізвище;
  • науковий ступінь, вчене звання;
  • відомості про організацію, де працює вчений (посада, підрозділ, установа);
  • місто;
  • країна;
  • адресу електронної пошти (e-mail);
  • персональний ORCID iD (ідентифікатор).

Згода на обробку персональних даних: завантажити документ