Про журнал

Київські історичні студії – наукове видання, присвячене актуальним питанням історії та археології, перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Дата заснування: 2015 р.

Інтервал виходу: 2 випуски на рік (червень, грудень)

Історія журналу:

23.02.2016 р. було отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія «Історія» Серія КВ № 21908-11808Р, видане Міністерством юстиції.

З 2017 р. журнал є фаховим виданням з історичних наук.

Згідно Наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. журнал увійшов до категорії «Б» згідно Переліку наукових фахових видань України (додаток 4)

У 2023 р. у зв’язку з активною диджиталізацією у сфері науці, редакційною колегою було прийнято рішення відмовитися від друкованої версії видання та перейти лише на електронний формат.

Згідно Наказу МОН України №491 від 27.04.2023 р. журнал було віднесено до переліку електронних наукових фахових видань категорії «Б»

Проблематика: наукові розвідки часопису висвітлюють актуальні проблеми історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, а також презентують рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

Творчі засади редакційної колегії: гносеологічний плюралізм, свобода наукової творчості, відкритість до дискусій, сприяння розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків.

Основні вимоги до авторів: максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їхню наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.

Галузь: історія та археологія.

Журнал індексується у міжнародних наукометричних бібліографічних базах

 

ISSN 2524-0757 (Online)

DOI: 10.28925/2524-0757

Анонси

Зміна формату видання журналу

2023-05-05

У 2023 р. у зв’язку з активною диджиталізацією у сфері науці, редакційною колегою було прийнято рішення відмовитися від друкованої версії видання та перейти лише на електронний формат.

Читати більше про Зміна формату видання журналу