Зміна формату видання журналу

2023-05-05

У 2023 р. у зв’язку з активною диджиталізацією у сфері науці, редакційною колегою було прийнято рішення відмовитися від друкованої версії видання та перейти лише на електронний формат.

Згідно Наказу МОН України №491 від 27.04.2023 р. журнал було віднесено до переліку електронних наукових фахових видань категорії «Б»