Етична політика

Етична політика видання спрямована на дотримання прийнятих міжнародною науковою спільнотою норм та правил. Редакція видання «Київські історичні студії», при доборі та прийомі рукописів статей керується наступними рекомендаціями та програмними документами з видавничої етики та академічної доброчесності:

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

У виданні беруть участь багато сторін, кожна з яких відіграє важливу роль в досягненні поставлених цілей. Тому всі автори, редактори, експерти-рецензенти, видавці та власники журналів несуть відповідальність за дотримання етичних стандартів на всіх етапах їх участі в подачі рукописів та подальшій публікації їх у виданні.

Редакція журналу звертає увагу, що інструменти штучного інтелекту (AI), наприклад такі як ChatGPT або Large Language Models, не можна вказувати як автора статті, оскільки вони не відповідають вимогам авторства та не можуть нести відповідальність за подану роботу. Як неюридичні особи, вони не можуть стверджувати про наявність або відсутність конфлікту інтересів, а також керувати авторськими та ліцензійними угодами. Автори, які використовують інструменти штучного інтелекту під час написання рукопису, створення зображень чи графічних елементів статті або під час збору й аналізу даних, повинні бути прозорими, розкриваючи в методології (або в вступній частині) статті, як та який інструмент штучного інтелекту використовувався. Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх рукописів, навіть ті частини, які створені за допомогою інструменту штучного інтелекту, і, таким чином, несуть відповідальність за будь-які порушення етики публікації.