Інструкція рецензента

  1. Рецензування має сприяти узгодженню інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.
  2. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її наукову значущість і новизну та практичну цінність, визначають відповідність рецензованої статті принципам етики в наукових публікаціях та надають рекомендації у разі їх порушення.
  3. Надіслані на рецензування рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до відомостей, що не підлягають розголошенню.
  4. Не можна робити копії надісланої на рецензування статті чи використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.
  5. Рецензування триває на засадах конфіденційності. Інформація про статтю не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів.
  6. У разі наявності ознак щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті рецензент звертається до редакційної колегії з вимогою колективного розгляду рецензованої статті.
  7. Рецензент має відмовитися від рецензування, якщо: 1) він не впевнений у тому, що його кваліфікація відповідає напряму дослідження; 2) наявний конфлікт інтересів результатів дослідження з особистими розробками рецензента.