Конфлікт інтересів

Поняття про конфлікт інтересів та його види

Конфлікт інтересів, щодо конкретного рукопису, виникає в тому випадку, коли один з учасників процесу рецензування або публікації (автор, рецензент, редактор) має зобов’язання, які могли б вплинути на його або її думку. Найчастішими причинами виникнення конфлікту інтересів є фінансові стосунки, особисті відношення, наукове суперництво та інтелектуальні «пристрасті».

Виділяють кілька основних видів конфлікту інтересів:

Персональний:

 • Особисті відносини (дружба, шлюб, наставник, студент, сімейні відносини) з особами, які беруть участь в поданні та рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії).
 • Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні або інші), пов'язані з темою рукопису, які можуть перешкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подачі, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Професійний:

 • Колеги, які брали участь або спостерігали за проведенням даного дослідження.
 • Членство в організаціях, які б лобіювали інтереси автора.
 • Взаємовідносини з установами та фінансовими органами, включаючи неурядові організації, дослідницькі установи та благодійні організації.

Фінансовий:

 • Дослідницькі гранти (від будь-якого спонсоруючи джерела).
 • Патентні заявки (готівкові або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор і від яких він може мати прибуток.
 • Гонорари, подарунки і винагороди будь-якого роду.
 • Інші прямі або непрямі джерела фінансування або матеріальної вигоди, які суперечать чинному законодавству України та редакційній політиці журналу.

Процедура розв’язання конфлікту інтересів

 1. Усі учасники процесу рецензування і публікації (автор, рецензент, редактор) повинні повідомляти про наявність конфлікту інтересів, які можуть вплинути на результати їх роботи.
 2. Рецензенти повинні зазначити чи не мають ворожих стосунків з авторами. Якщо через особисті стосунки з автором рецензент не може об'єктивно оцінити рукопис – йому слід відмовитися від виконання завдання.
 3. Якщо, на думку редакторів, існують обставини, що можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такого рецензента.
 4. Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо задекларований конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність та достовірність оцінювання дослідження.
 5. Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, що не був задекларований під час подання, то рукопис може бути відхилений.
 6. Якщо незадекларований конфлікт інтересів буде виявлено після публікації, за необхідності, статтю може бути виправлено або видалено.