ОСМАНСЬКИЙ ЧИННИК У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Автор(и)

  • Віталій Щербак Професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук

Ключові слова:

українське державотворення, козацтво, Османська імперія, українсько- турецькі відносини

Анотація

У статті здійснено аналіз діяльності Богдана Хмельницького у пошуках союзників у період відродження Української держави. Увагу закцентовано на його баченні можливості отримати політичну і військову допомогу від Османської імперії, незважаючи на конфесійну відмінність. Простежено збереження наступниками гетьмана традиції визнання турецького султана сюзереном козацької України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. — СПб., 1863. — Т. 4. — 276 с.; СПб., 1872. — Т. 7. — 398 с.; СПб., 1879. — Т. 11. — 220 с.

Архив Юго-Западной России. — К., 1908. — Ч. 3. — Т. 6. — 419 с.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы : в 3 т. / [ред. кол. П.П. Гудзенко и др.]. — М. : Изд-во АН СССР, 1954. — Т. 2: 1648–1651 гг. — 585 c.

Грушевський М. Історія України-Руси / М. Грушевський. — К. : Наукова думка, 1997. — Т. 9/2. —С. 870–1630.

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / [упоряд. Ю. Мицик]. — К., 2013. — Т. 2 : 1650–1651 рр. — 703 c.

Документи Богдана Хмельницького (1648–1657) / [упоряд. І.Л. Бутич, І.П. Крип’якевич]. — К. : Вид-во АН УРСР, 1961. — 740 c.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Ф. ІІ. — Спр. 15545–15548. — 44 арк.

Крикун М. Корсунська рада 1669 року / М. Крикун // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1999. — Т. 238 : Праці історико-філософської секції. — С. 117–148.

Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крип’якевич. — Львів : Світ, 1990. — 406 c.

Памятники, издаваемые Киевской комиссией для разбора древних актов. — К., 1898. — Т. 1. — 616 с.

Смолій В. А. Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В.С. Степанков. — К. : Альтернативи, 1997. — 367 с.

Смолій В. Гетьман Петро Дорошенко. Історичний портрет / В. Смолій, В. Степанков — К. : Темпора, 2011. — 631 с.

Степанков В. Між Москвою і Стамбулом: чи існувала проблема вибору протекції у 1648–1654 рр.? / В. Степанков // Україна в Центрально-Східній Європі: з найдавніших часів до кінця XVIII ст. — К., 2004. — Вип. 4. — С. 223–236.

Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 — серпень 1649 рр.) / Я. Федорук. — Львів : Світ, 1993. — 234 с.

Федорук Я. Проблема турецького протекторату Богдана Хмельницького у 1655 р. / Я. Федорук // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України. — К. : Інститут історії НАНУ, 2007. — С. 155–186.

Чухліб Т. Гетьмани і монархи: українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. / Т. Чухліб. — Київ ; Нью-Йорк, 2003. — 517 с.

Чухліб Т. Козаки та яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 рр. / Т. Чухліб. — К. : Вид. дім «КМ Академія», 2010. — 446 с.

Downloads


Переглядів анотації: 351

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Щербак, В. (2015). ОСМАНСЬКИЙ ЧИННИК У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ. Київські історичні студії, (1), 38–43. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/10

Номер

Розділ

Історія України

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>