ЗВ’ЯЗКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ З УКРАЇНОЮ (1991–2014 рр.)

Автор(и)

  • Зінаїда Потіха Аспірантка Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.2428

Ключові слова:

Канада, Україна, українська діаспора, українці Канади, громадські організації, співпраця

Анотація

У статті висвітлюється вплив української діаспори на співпрацю між Україною та Канадою через громадські організації в період за 1991–2014 роки. Наголошено, що важливою складовою сучасної державної етнополітики є інтенсифікація зв’язків української діаспори з Україною. Обґрунтовані перспективні напрями двостороннього співробітництва країн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Botushanskyi, V. M. (1999). Bukovynska diaspora ta yii zviazky z ridnym kraiem. Bukovynskyi zhurnal, 1–2 [in Ukrainian].

Vzhesnevskyi, B. Yak ukraiinska diaspora vyboriuvala nezalezhnist Ukrainy [in Ukrainian]. https://www.radiosvoboda.org/a/27926212.html

Horbatiuk, N. P. (1999). Roli ukrainskoi diaspory Kanady v formuvanni ukrainsko-kanadskykh vidnosyn (1991–1997 rr.). Odesa, 150 p. [in Ukrainian].

Yevtukh, V. & Kovalchuk, O. (1993). Ukraintsi v Kanadi. Kyiv: Budivelnyk, 67 p. [in Ukrainian].

Yevtukh, V., Troshchynskyi, V & Popok, A. (2005). Zakordonne ukrainstvo. Kyiv: VIK, 803 [in Ukrainian].

Zastavnyi, F. D. (1991). Ukrainska diaspora (rozselennia ukraintsiv u zarubizhnykh krainakh). Lviv: Svit, 120 [in Ukrainian].

Karlova, V. (2011). Multykulturalizm yak polityko-ideolohichna doktryna: problemy ta vyklyky [Multiculturalism as a Political and Ideological Doctrine: Issues and Challenges]. Zbirnyk naukovykh prats

Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, (1), 209–220 [in Ukrainian].

Kondrashevska, Yu. Natsionalno–kulturni zdobutky ukraintsiv Kanady [in Ukrainian]. http://histj.oa.edu.ua/assets/files/Kondrashevska.pdf

Konon, N. & Skrebnieva, A. (2016). Ukrainsko-kanadski vidnosyny: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Hrani, 27–32 [in Ukrainian].

Lysenko, V. I. (2014). Hromadski orhanizatsii yak subiekty spivpratsi iz zakordonnymy ukraintsiamy.

Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiia, № 9–2, Odesa, 89–91 [in Ukrainian].

Makar, V. Yu. Ukraintsi Kanady — neperervnyi zviazok iz Ukrainoiu [in Ukrainian]. http://uaforeignaffairs. com/ua/ekspertna dumka/view/article/ukrajinci-kanadi-neperervnii-zvjazok-izukrajinoju-1/

Memorandum pro vzaiemorozuminnia mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Kanady pro molodizhni obminy [in Ukrainian]. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124_048

Posolstvo Ukrainy v Kanadi [in Ukrainian]. https://canada.mfa.gov.ua/ua/ukraine-%D1%81%D0%B0/ukrainians-in-%D1%81%D0%B0

Priorytety ukrainsko-kanadskykh vidnosyn (Dorozhnia karta) [in Ukrainian]. http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales/canada_ukraine. aspx?lang=ukr

Spilna Deklaratsiia pro osoblyve partnerstvo mizh Ukrainoiu ta Kanadoiu [in Ukrainian]. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124_002

Troshchynskyi, V. & Shevchenko, A. (1999). Ukraintsi v sviti. Kyiv: Vydavnychyi dim «Alternatyvy», 79 p. [in Ukrainian].

Chernova, K. O. (2007). Ukrainska diaspora yak sotsiokulturna systema. Kyiv: DAKKKiM, 347 p. [in Ukrainian].

Shlepakov, A. M. (1960). Ukrainska trudova emighratsiia v SShA i Kanadi (kinets ХІХ — pochatok ХХ st.). Kyiv: AN URSR, 199 p. [in Ukrainian].

Association of United Ukrainian Canadians [in English]. http://www.auuc.ca/

Plast [in English]. http://www.plast.ca/

Senator Andreychuck [in English]. http://www.parlcent.ca/staff/index_e.php

Ukrainian Canadian Congress [in English]. http://www.ucc.ca/about–ucc/who–we–are/

Ukrainian Catholic Women’s League of Canada (UCWLC) [in English]. http://www.ucwlc.ca/

Downloads


Переглядів анотації: 210

Опубліковано

2018-12-15

Як цитувати

Потіха, З. (2018). ЗВ’ЯЗКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ З УКРАЇНОЮ (1991–2014 рр.). Київські історичні студії, (2 (7), 24–28. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.2428

Номер

Розділ

Всесвітня історія