СТАНОВЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ (СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ТА ВИЩА ЛАНКИ) В УКРАЇНІ У 1939–1941 рр.

Автор(и)

  • Любомир Губицький Доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат історичних наук
  • Ганна Мельник Доцент кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Ключові слова:

торговельна освіта, Наркомат торгівлі УРСР, Харківський інститут радянської торгівлі, Львівський інститут радянської торгівлі

Анотація

У статті здійснено аналіз становища торговельно-економічної освіти в Україні 1939–1941 рр. Визначено місце вищих навчальних закладів Народного комісаріату торгівлі УРСР та Укоопспілки у підготовці фахівців торговельного профілю. З’ясовано роль централізаторської політики комуністичної влади у сфері вищої торговельної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вища школа на новому етапі : з досвіду перебудови вищої школи на Україні / [упор. В. І. Пітов, В. М. Попов, І. С. Дзюбко]. — К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1961. — 240 с.

Вища школа Української РСР. 50 років : [у 2 ч.]. Ч. 1: 1917–1945 рр. / кер. авт. кол. В. І. Пітов. — К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. — 395 с.

Высшая школа СССР за 50 лет: 1917–1967 / [под ред. проф. В. П. Елютина]. — М. : Высш. шк., 1967. — 272 с.

Высшее образование в СССР : статистический сборник / [отв. за вып. Г. М. Харатьян]. — М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. — 256 с.

Гелей С. Львівська комерційна академія : нарис історії / С. Гелей. — Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. — 624 с.

Історія Київського національного торговельно-економічного університету / [А. А. Мазаракі, О. А. Пиріг, Т. І. Скирда та ін.]. — К. : Книга, 2006. — 254 c.

Круглянский М. Р. Высшая школа СССР в годы Великой Отечественной войны / М. Р. Круглянский. — М. : Высшая школа, 1970. — 315 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). — Ф. Р-166. — Оп. 6. — Спр. 1979. — 61 арк.

ЦДАВО. — Ф. 423. — Оп. 1. — Спр. 124. — 180 арк.

ЦДАВО. — Ф. 423. — Оп. 7. — Спр. 3. — 38 арк.

ЦДАВО. — Ф. 423. — Оп. 17. — Спр. 3. — 145 арк.

ЦДАВО. — Ф. 296. — Оп. 8. — Спр. 1. — 158 арк.

ЦДАВО. — Ф. 296. — Оп. 8. — Спр. 11. — 24 арк.

ЦДАВО. — Ф. 296. — Оп. 8. — Спр.81. — 32 арк.

ЦДАВО. — Ф. 296. — Оп. 8. — Спр. 82. — 44 арк.

ЦДАВО. — Ф. 318. — Оп. 1. — Спр. 1308. — 24 арк.

ЦДАВО. — Ф. 318. — Оп. 1. — Спр. 1311. — 55 арк.

ЦДАВО. — Ф. 318. — Оп. 1. — Спр. 1314. — 103 арк.

ЦДАВО. — Ф. 318. — Оп. 1. — Спр. 1335. — 41 арк.

Шубін О. О. Історія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: події, факти, імена (київський та харківський періоди) / О. О. Шубін, В. В. Литвин, Л. В. Проданова. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. — 263 с.

Переглядів анотації: 101

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Губицький, Л., & Мельник, Г. (2015). СТАНОВЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ (СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ТА ВИЩА ЛАНКИ) В УКРАЇНІ У 1939–1941 рр. Київські історичні студії, (1), 67-72. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/15

Номер

Розділ

Історія України