ФОРМУВАННЯ АНТИНАЦИСТСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОУН ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА

Автор(и)

  • Степан Виноградов Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Ключові слова:

Організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, інформаційно-пропагандистська робота, антинацистська пропаганда

Анотація

У статті розглянуто діяльність Організації українських націоналістів із формування антинацистської позиції та розгортання інформаційно-пропагандистської роботи. Автор аналізує послідовність реалізації антинацистської пропаганди ОУН та її наслідки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідея / О. Баган. — Дрогобич : Відродження, 1994. — 192 с.

Бойко В. Матеріали виставки «Україна в боротьбі: “Ідея і чин” — як джерело до історії видавничої справи на Жовківщині 1947–1951 рр.» / В. Бойко // Наукові записки Львівського історичного музею. — Львів, 1997. — Вип. VІ, ч. 2. — С. 71–81.

Брицький П. П. Україна у Другій світовій війні (1939–1945) / П. П. Брицький. — Чернівці : Чернівецький ун-т, 1995. — 144 с.

Бухало Г. Улас Самчук — редактор «Волині» / Г. Бухало // Шлях Перемоги. — 2000. — № 8 (березень).

Вєдєнєєв Д. Військово-польова жандармерія — спеціальний орган Української Повстанської Армії / Д. Вєдєнєєв // Воєнна історія. — 2002. — № 5–6. — С. 32–40.

Вєдєнєєв Д. В. Командувач пропагандистським фронтом / Д. В. Вєдєнєєв // Історичний календар. — К., 2003. — С. 127–132.

Вєдєнєєв Д. В. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920–1945 / Д. В. Вєдєнєєв , Г. С. Бистрихін. — К. : Ґенеза, 2006. — 408 с.

Історія військових формувань України : навч. посіб. / І. І. Сокаль, Ю. І. Костенко, В. М. Малюга та ін. — К. : НАОУ, 2006. — 234 с.

Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні / В. Косик. — Париж — Нью-Йорк — Львів, 1993. — 657 с.

Кучер В. І. ОУН–УПА в боротьбі за незалежну Україну / В. І. Кучер. — К. : Бібліотека українця, 1997. — 104 с.

Лисенко О. Є. Збройна боротьба ОУН(М), ОУН(Б) та Української повстанської армії / О. Є. Лисенко // Військове будівництво в Україні у XX столітті: історичний нарис, події, портрети / за заг. ред. Кузьмука О. І. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2001, — 448 с.

Лисенко О.Є. Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія : бібліографічний покажчик публікацій 1998–2002 років / О. Є. Лисенко, О. В. Марущенко. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — 202 с.

Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. — Львів : Світ, 1995. — Кн. 2. — 248 с.

Малюга В.М. Антифашистська інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН-УПА в 1941–1944 рр. // Історія слов’янських народів: дослідження актуальних проблем : зб. наук. пр. — К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. — Вип. 8: Україна і Польща в горнилі Другої світової війни. — С. 144–156.

Мороко В. М. ОУН на Запоріжжі в роки радянсько-німецької війни / В. М. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Дніпропетровськ, 1997. — Вип. 2. — С. 148–159.

Муковський І.Т. Звитяга і жертовність: українці на фронтах Другої світової війни / І. Т. Муковський , О. Є. Лисенко. — К. : Пошуково-вид. агентство «Книга Пам’яті України», 1996. — 567 с.

Муковський Т. Українська Повстанська Армія та збройні формування ОУН у Другій світовій війні / Т. Муковський , О. Лисенко // Воєнна історія. — 2002. — № 5–6. — С. 10–31.

Павлюк І. Преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1941–1944 рр.: історико-типологічний та ідеологічний аналіз / І. Павлюк // Зб. пр. наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2001. — С. 192–205.

Патриляк І. К. Військові плани ОУН(Б) у таємній інструкції Революційного проводу (травень 1941 р.) / І. К. Патриляк // Український історичний журнал. — 2000. — № 2. — С. 127–138.

Патриляк І. К. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України / І. К. Патриляк // Український історичний журнал. — 2004. — № 5. — С. 81–95.

Патриляк І. К. Підготовка бандерівською ОУН антирадянського повстання на території Західної України (січень 1940 — червень 1941 pp.) // Київська старовина. — 2004. — № 1. — С. 76–91.

Семистяга В.Ф. Лицар боротьби за незалежність України / В. Ф. Семистяга // Бахмутський шлях. — 1995. — № 3–4. — С. 34–36.

Сергійчук В. Діяльність підпілля ОУН на Сході України / В. Сергійчук // Визвольний шлях. — 1995. — № 8. — С. 119–125.

Сергійчук В. Наша кров — на своїй землі / В. Сергійчук. — К., 1996. — 44 с.

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: нові документи і матеріали / В. Сергійчук. — К. : Дніпро, 1996. — 496 с.

Сергійчук В. Робітники ОУН на СУ / В. Сергійчук // Шлях перемоги. — 2000. — 11 травня.

Сулятицький Т. Друкарня Проводу ОУН-УПА в Озерянах / Т. Сулятицький // Шлях Перемоги. — 2000. — № 14 (квітень).

Шанковський Л. Історія українського війська / Л. Шанковський. — К., 1991. — 192 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВ України). — Ф. 3833. — Оп. 2. — Спр. 1. — 408 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВ України). — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 36. — 87 арк.

ЦДАВОВ України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 45. — 7 арк.

ЦДАВОВ України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 36. — 87 арк.

ЦДАВОВ України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 39. — 11 арк.

ЦДАВОВ України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 102. — 6 арк.

ЦДАВОВ України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 46. — 91 арк.

ЦДАВОВ України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 13. — 74 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України) . — Ф. 1. — Оп. 22. — Спр. 931. — 177 арк.

ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 22. — Спр. 931. — 177 арк.

Downloads


Переглядів анотації: 238

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Виноградов, С. (2015). ФОРМУВАННЯ АНТИНАЦИСТСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОУН ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА. Київські історичні студії, (1), 77–84. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/17

Номер

Розділ

Історія України