ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ ІСТОРИКІВ В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА: ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЛАШНЮКОВ

Автор(и)

  • Ольга Тарасенко Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Ключові слова:

Іван Васильович Лашнюков, історична наука, історіографія, школа істориків Університету Св. Володимира

Анотація

У статті вшановується особистість українського історика, вихованця, викладача Університету Св. Володимира Івана Васильовича Лашнюкова (1823–1869) та розглядається його наукова спадщина.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Тарасенко, Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Посилання

Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. — К. : Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. — 848 с.

Вороной Ф. Я. Предисловие / Ф. Я. Вороной // Лашнюков И. В. Пособие к изучению русской истории критическим методом. — Вып. І. — К., 1870. — С. І–ХХХVІ.

Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко. — СПб., 1881. — От. І. — 474 с.; От. ІІ. — СLХХХVІІІ.

Дашкевич Я. Боплан в українській та російській історіографії (до 1990 р.) / Я. Дашкевич // Боплан і Україна : зб. наук. пр. — Л., 1998. — С. 46–77.

Иконников В. С. Опыт русской историографии : в 4 т. / В. С. Иконников. — К., 1891. — Т. І, кн. 1 — С. 265*–266*.

Киреева Р. А. Из истории изучения отечественной историографии. (Некоторые особенности «Очерков русской историографии») / Р. А. Киреева // Проблемы истории общественного движения и историографии / сост. сб. Г. М. Амешина. — М. : Наука, 1971. — С. 289–302.

Киреева Р. А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины ХІХ века до 1917 года / Р. А. Киреева. — М. : Наука, 1983. — 216 с.

Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам / М. О. Коялович. — СПб., 1884. — 603 с.

Лашнюков И. В. Рецензия на сочинение М. И. Костомарова «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» / И. В. Лашнюков // Библиотека для чтения. — 1857. — Т. 145, ч. 9. — От. 5. — С. 1–46.

Лашнюков И. В. Очерки внутреннего быта славян и русского общества до ХІІІ в. / И. В. Лашнюков // Лашнюков И. В. Пособие по изучению русской истории критическим методом. — К., 1870. — Вып. І. — 136 с.

Лашнюков И. В. Лекции по русской истории 1462–1613 гг. / И. В. Лашнюков // Лашнюков И. В. Пособие по изучению русской истории критическим методом. — К., 1874. — Вып. ІІ, отд. І. — С. 1–74.

Лашнюков И. В. Очерки русской историографии и истории / И. В. Лашнюков // Лашнюков В. И. Пособие по изучению русской истории критическим методом. — К., 1874. — Вып. ІІ, отд. ІІ. — С. 1–82.

Лашнюков И. В. Владимир Мономах и его время / И. В. Лашнюков // Лашнюков В. И. Пособие по изучению русской истории критическим методом. — К., 1874. — Вып. ІІ, отд. ІІІ. — С. 1–44.

Романович-Славатинский О. В. Моя жизнь и академическая деятельность: воспоминания и заметки, 1832–1884 гг. / О. В. Романович-Славатинский // Вестник Европы. — 1903. — Ч. 1. — С. 167–169; Ч. 2. — С. 609–638.

Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа. 1820–1995 / Г .В. Самойленко. — Ніжин, 1995. — 106 с.

Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа: сторінки історії / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. — Ніжин, 2005. — 420 с.

Серіщев Я. М. Просвітницька діяльність М. А. Тулова на Україні / Я. М. Серіщев, С. П. Стельмах // Український історичний журнал. — 1990. — № 3. — С. 37-41.

Сребницкий И. О. Лицей кн. Безбородко / И. О. Сребницкий // Сребницкий И. О. Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко. — СПб., 1881. — С. 120-121.

Таран О. Г. Іван Васильович Лашнюков (30.03.1823–25.10.1869) [Електронний ресурс] / О. Г. Таран // Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Режим доступу : http://eu.unіv.kіev.ua/departments/іstorіyі-rosіyі-kafedra/lashnyukov

Тарасенко О. О. Становлення вітчизняної історичної освіти у Київському університеті / О. О. Тарасенко // 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті. — К., 1993. — С. 39–43.

Тарасенко О. А. Киевский университет в середине XІX ст. (И. В. Лашнюков — выдающийся историк и преподаватель) / Киев. ун-т. ; О. А. Тарасенко. — К., 1994 (депонированая рукопись). — 24 с.

Тарасенко О. О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки в Київському університеті / О. О. Тарасенко. — К. : Логос, 1995. — 276 с.

Тарасенко О. О. Викладацька діяльність П. В. Павлова в університеті Св. Володимира у середині XІX ст. / О. О. Тарасенко // Література та культура Полісся : зб. — Ніжин, 2007. — Вип. 38: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях. — С. 236–248.

Тарасенко О. О. З історії становлення та розвитку історичної освіти в Київському імператорському університеті Св. Володимира (до 175-річчя від дня заснування) [Електронний ресурс] / О. О. Тарасенко // Історична думка. — 2010. — № 1 (2). — Режим доступу : http://leadershіp.kmpu. edu.ua/hіstory_journal/stat

Троцина К. Лицей кн. Безбородко / К. Троцина // Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко. — СПб., 1881. — С. 408–413.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. / А. П. Чехов. — Т. 3: Сочинения, 1884–1885. — М. : Наука, 1983. — 624 с.

Чисніков В. М. Лашнюков Іван Васильович [Електронний ресурс] / В. М. Чисніков // Енциклопедія історії України / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. — К. : Наукова думка, 2009. — 760 с. — Режим доступу : http://hіstory.org.ua/encyclop&termіn=Lashnyukov_%D0%86_V

Downloads


Переглядів анотації: 236

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Тарасенко, О. (2015). ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ ІСТОРИКІВ В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА: ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЛАШНЮКОВ. Київські історичні студії, (1), 108–114. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/21

Номер

Розділ

Соціокультурні дослідження