Ян Замойський як представник Белзького воєводства на Варшавському конвокаційному сеймі 1573 року

Автор(и)

  • Марія Мотуз Аспірантка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3436-3059

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2021.211

Ключові слова:

Сигізмунд ІІ Август, безкоролів’я, Белзьке воєводство, Ян Замойський, конвокаційний сейм

Анотація

У статті представлена позиція Яна Замойського як єдиного посла Белзького воєводства на Варшавському конвокаційному сеймі 1573 року, що дозволяє наочніше зрозуміти діяльність шляхти белзької землі на сеймах Речі Посполитої наприкінці XVI століття. Акцентується увага на поглядах шляхти українських воєводств, які багато в чому були суголосними з позицією представників Великопольщі та Малопольщі. Зокрема, в ухвалених у Белзі, Віслиці та Шрьоді інструкціях містяться положення про необхідність вироблення правил майбутньої елекції, а також визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики на період безкоролів’я.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Augustyniak, U. (2008). Historia Polski 1572–1795. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].

Bohdyra W., Gmiterek H., & Ternes J. (Eds.) (2013). Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 157–1668. Lublin [in Polish].

Dubas-Urwanowicz, E. (1994). Bezkrólewie — czas integracji czy podziałów? Przegląd Historyczny, 85/1–2, 35–43 [in Polish].

Dubas-Urwanowicz, E. (1998). Koronne zjazdy szlacheckie: w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku [in Polish].

Dubas-Urwanowicz, E. (2002). Krolewstwo bez krola? Kompetencje monarsze w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta Przegląd Historyczny, 93/2, 145–158 [in Polish].

Dworzaczek, W. (Ed.) (1957). Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. T. 1, (1572–1632). Cz.1, 1572–1616, Poznań: Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [in Polish].

Gmiterek, H. (Ed.) (1992). Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku: spisy, Kornik: Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii [in Polish].

Grodziski, S. (Ed.). (2008). Volumina Constitutionum. T. II: 1550–1609, Vol. I: 1550–1585, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe [in Polish].

Grzybowski, S. (1998). Jan Zamoyski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy [in Polish].

Kaminsyi, A.-S. (2011). Istoriia Rechi Pospolytoi yak istoriia bahatiokh narodiv, 1505–1795. Hromadiany, yikhnia derzhava, suspilstvo, kultura. Kyiv: Nash cha. [in Ukrainian].

Kutrzeba, S. (Ed.) (1932). Akta sejmikowe województwa Krakowskiego. T.1, 1572–1620, Kraków: Polska Akademia Umiejętności [in Polish].

Lulewicz, H. (2002). Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588. Warszawa: Wydawnictwo Neriton [in Polish].

Michalak, H. (1986). Jan Zamoyski — propaganda i autoreklama. Przegląd Historyczny, 77/1, 25–43 [in Polish].

Morzycka, F. (Ed.) (1898). Jan Zamoyski. Wielki kanclerz i hetman koronny. Życiorys. Łodż [in Polish].

Mykhailovskyi, V. (2019). Senatory Ruskoho, Podilskoho ta Belzkoho voievodstv na Liublinskomu seimi 1569 r. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2, 46– 62 [in Ukranian].

Mykhailovskyi, V. M. (Ed.). (2018). «Prykladom svoikh predkiv...». Istoriia parlamentaryzmu na ukrainskykh zemliakh u 1386–1648 rokakh: Polske korolivstvo ta Rich Pospolyta = Studii z istorii parlamentaryzmu na ukrainskykh zemliakh u XIV–XX st. (Vol. I), Kyiv [in Ukranian].

Opaliński, E. (1995). Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652: system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe [in Polish].

Orzelski, S. (1856). Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, Vol. 1. Petersburg, Mohiliew [in Polish].

Płaza, S. (1989). Wielkie bezkrólewia. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza [in Polish].

Sobieski, W. (Ed.). (1904). Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego T. I: 1553–1579, Warszawa: Polska akademia umiejętności w Krakowie [in Polish].

Sokołowski, W. (1997). Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe [in Polish].

Tyszkowski, K. (1934). Jan Zamoyski, hetman i kanclerz wielki koronny. Lwów: Druk Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [in Polish].

Vinnychenko, O. (2002) Instruktsiia peredseimovoho seimyku Kholmskoi zemli 1593 roku. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Pratsi Istorychno-filosofskoi sektsii, CCXLIII, 318–341 [in Ukranian].

Vinnychenko, O. (1998). Nevydanyi 26-yi tom “Aktow grodzkich i ziemskich”. Visnyk Lvivskoho universytetu, Seriia istorychna (33), 207–217 [in Ukranian].

Downloads


Переглядів анотації: 219

Опубліковано

2021-12-21

Як цитувати

Мотуз, М. (2021). Ян Замойський як представник Белзького воєводства на Варшавському конвокаційному сеймі 1573 року. Київські історичні студії, (2 (13), 87–94. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2021.211

Номер

Розділ

Історія України