Посли генерального сеймика Руського воєводства на коронаційний сейм 1669 року

Автор(и)

  • Марта Знак Аспірантка кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна https://orcid.org/0000-0001-5303-7593

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2021.212

Ключові слова:

посол, генеральний сеймик Руського воєводства, Руське воєводство, коронаційний сейм, Річ Посполита

Анотація

У статті розглянуто «сеймикові біографії» шістьох послів, які репрезентували Львівську, Перемишльську та Сяноцьку землі Руського воєводства на коронаційному сеймі Міхала Корибута Вишневецького 1669 року. Для дослідження були використанні джерельні матеріали генерального сеймика Руського воєводства другої половини XVII століття. Продемонстровано роль посольства в публічно-політичній діяльності краю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bobrowicz, J. N. (Comp.). (1839). Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. IV. Lipsk: Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela [in Polish].

Bobrowicz, J. N. (Comp.). (1842). Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. IX. Lipsk: Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela [in Polish].

Czamańska, I. (2007). Wiśniowieccy. Monografia rodu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie [in Polish].

Gmiterek, H., & Szczygieł, R. (Comps.). (1992). Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku: spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka [in Polish].

Kaniewski, J. (2014). Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [in Polish].

Kaźmierczyk, A. (1995–1996). Siciński Stanisław (przed 1620–1681). In H. Markiewicz (Ed.), Polski słownik biograficzny (Vol. 37, pp. 468–470). Warszawa, Kraków: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk [in Polish].

Konopczyński, W. (1948). Chronologia sejmów polskich 1493–1793. Archiwum Komisji Historycznej, Seria II, T. IV. Kraków: Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności [in Polish].

Matwijowski, K. (1976). Mniszech Jerzy Jan Wandalin h. własnego (zm. 1693). In E. Rostworowski (Ed.), Polski Słownik Biograficzny (Vol. 21, pp. 468–469). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk [in Polish]

Niesiecki, K. (1738). Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami … ozdobiona [...]. T. IV. Lwów: W Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu [in Latin, Polish].

Pietruski, O. (Comp.). (1845). Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, i.t.d. Lwów: Nakładem Kajetana Jabłońskiego [in Polish].

Prawa, Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących. (T. 4). (1860). Petersburg [in Latin, Polish].

Prochaska, A. (Comp.). (1911). Akta grodzkie i ziemskie czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanegobernardyńskiego we Lwowie. T. XXI: Lauda sejmikowe. T. II. Lauda wiszeńskie 1648–1673 r. Lwów: Z drukarni E. Winarza we Lwowie [in Latin, Polish].

Prochaska, A. (Comp.). (1914). Akta grodzkie i ziemskie czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanegobernardyńskiego we Lwowie. T. XXII: Lauda sejmikowe. T. III. Lauda wiszeńskie 1673–1732 r. Lwów: Z drukarni E. Winarza we Lwowie [in Latin, Polish].

Przyboś, K. (1998). Posłowie na sejm koronacyjny króla Michała 1669 roku. Studia Historyczne, 41, nr. 3, 417–431 [in Polish].

Przyboś, K. (1998). Reprezentacja sejmowa ziemi przemyskiej w latach 1573–1695. Rocznik Przemyski, 34, zesz. 4, S. 3–36 [in Polish].

Przyboś, K. (Comp.). (1987). Urzednicy województwa Ruskiego XIV–XVIII wieku: Ziemie Halicka, Lwowska, Przemyska, Sanocka: spisy. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łodź: Zaklad Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk [in Polish].

Przyboś, K., & Ferenc, M. (Opr.). (2004). Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagiellonica» [in Latin, Polish].

Sokalski, M. (2002). Między królewskim majestatem a szlachecką wolnością. Postawy polityczne szlachty małopolskiej w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica [in Polish].

Vinnychenko, O. O. (2018). Seimyky ukrainskykh voievodstv u 1569–1648 rokakh. In V. M. Mykhailovskyi (Ed.), «Prykladom svoikh predkiv». Istoriia Parlamentaryzmu na ukrainskykh zemliakh u 1386–1648 rokakh: Polske korolivstvo i Rich Pospolyta (Vol. 1, pp. 101– 179). Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Wierzbicki, L. A. (Comp.). (2017). Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, część II: 1661–1700. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe [in Polish].

Переглядів анотації: 98

Опубліковано

2021-12-21

Як цитувати

Знак, М. (2021). Посли генерального сеймика Руського воєводства на коронаційний сейм 1669 року. Київські історичні студії, (2 (13), 95-102. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2021.212

Номер

Розділ

Історія України