УЧАСТЬ НАДІЇ СУРОВЦЕВОЇ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 рр.)

Автор(и)

  • Ігор Кривошея Завідувач кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат історичних наук
  • Людмила Якименко Науковий співробітник Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», кандидат філологічних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.10

Ключові слова:

Надія Суровцова, Українська національно-демократична революція (1917–1921), Центральна Рада, Директорія, Гетьманат Павла Скоропадського

Анотація

У статті на основі першоджерел, а саме: мемуарної літератури й архівних матеріалів, наукових напрацювань низки вітчизняних і зарубіжних дослідників, відтворено події в житті громадської активістки, політичної діячки, науковця й письменниці Надії Суровцової на тлі розгортання визвольних змагань українського народу в період Національно-демократичної революції 1917–1921 рр. Крім того, особливу увагу приділено громадсько-політичній діяльності Надії Суровцової та її участі в цих подіях під час перебування в Петрограді, Києві та Умані.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dashkevych Yaroslav. Postati: Narysy pro diiachiv istorii, polityky, kultury / Yaroslav Romanovych Dashkevych. — Lviv : Lvivske viddilennia IUAD im. M.S. Hrushevskoho NANU / Literaturna ahentsiia «Piramida», 2007. — 808 s.

Doikov Yu. Nadiia Surovtsova: na zaslanni v Arkhanhelsku (1933–1937) / Yurii Doikov. — Arkhanhelsk, 2005. — 92 s.

Doikov Yu. Surovtsova-Olitskaya N.V. Kolymskiye siluety / Yuriy Doikov. — Arkhangelsk, 2007. — 63 s.

Doikov Yuriy. Nadyia Surovtsova-Olitskaia. Vena–Kolyma. (1919–1939). Po materialam arkhivov Sluzhby bezopasnosti Ukrainy i L.N. Padun-Lukianovoy (Kiev), HARF (Moskva) / Yuriy Doikov. — Arkhangelsk : Tsentr dokumentatsii, 2010. — 67 s.

Korohodskyi R. Pryroda dobroty y spodivannia / Roman Korohodskyi // Kurier Kryvbasu. — 1997. — № 77–78. — S. 135–143.

Kotsiubynska M.Kh. Moi obrii : v 2 т. / M.Kh. Kotsiubynska. — K. : Dukh i literatura, 2004. — T. 2. — 386 s.

Kryvosheia I.I. Narys istorii Umanshchyny (z naidavnishykh chasiv do 60-kh rr. ХХ stolittia) : monohrafi ia / S.Yu. Monke, A.I. Petrenko, T.V. Kuznets, A.O. Karasevych, V.V. Kryvosheia, I.I. Kryvosheia. — K. : Vydavnycho-polihrafi chnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2001. — 266 s. Науковий журнал № 1  2016 р. 85

Ototiuk O. Literaturni orhanizatsii v suspilno-politychnomu zhytti URSR u 20–30-ti roky ХХ stolittia / Oleksandr Ototiuk // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. — 2006. — № 82–84. — S. 121–124.

Ototiuk Oleksandr. Tvorchyi shliakh N.V. Surovtsovoi / Oleksandr Ototiuk // Shevchenkivska vesna : мaterialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh, prysviachenoi 15-y richnytsi nezalezhnosti Ukrainy. — Vyp. IV : u 3-kh chast. — Ch. 3. Istoriia / za zah. red. prof. V.F. Kolesnyka. — K . : Lohos, 2006. — S. 342–345.

Padun-Lukianova L. Slovo pro Nadiiu Surovtsovu / Lesia Nykanorivna Padun-Lukianova // Berezil. — 1992. — № 3–4. — S. 144–149.

Synytskyi P.E. «Spohady» Nadii Surovtsovoi (1896–1985) yak dzherelo z istorii Tsentralno-Skhidnoi Yevropy 1920-kh rokiv / P.E. Synytskyi // Problemy istorii Ukrainy ХIХ — pochatku XX st. : zb. nauk. st. / In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy ; redkol. : O.P. Reient (hol.) [ta in.]. — K., 2006. — Vyp. ХІ. — S. 307 — 322.

Synytskyi P.E. «Sprava Surovtsovoi — Petrenka» 1927–1928 rr.: opratsiuvannia modelei masovykh represii proty vitchyznianoi intelihentsii kintsia 1920-kh — pochatku 1930-kh rr. / P.E. Synytskyi // Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii, fakty : zb. st. / In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy ; redkol. : P.T. Tronko (hol. red.) [ta in.]. — K., 2006. — Vyp. 33. — S. 166–185.

Synytskyi P.E. Nadiia Vitaliivna Surovtsova (1896–1985): zhyttiepys tvorchoi osobystosti u konteksti novitnoi vitchyznianoi istoriohrafi i / P.E. Synytskyi // Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii, fakty : zb. st. / In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy ; holovna redkol. nauk.-dok. serii knyh «Reabilitovani istoriieiu» ; red. kol.: P.T. Tronko (hol. red.) [ta in.]. — K., 2005. — Vyp. 30. — S. 278–295.

Surovtsova Nadiia. Spohady / Nadiia Surovtsova. — K. : Vyd-vo im. O. Telihy, 1996. — 432 s.

Khorunzhyi Yurii Shliakhetni ukrainky: Esei-parsuny / Yurii Khorunzhyi. — K. : Vyd-vo im. O. Telihy, 2004. — 208 s.

Shevchenko O. Nadiia Vitaliivna Surovtsova — stradnytskyi shliakh velykoi ukrainky / Olena Shevchenko // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. — 2004. — № 74–76. — S. 43–46.

Shevchenko O. Nadiia Vitaliivna Surovtsova ta yii soratnytsi v mizhnarodnomu zhinochomu rusi / Olena Shevchenko // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. — 2006. — № 87–88. — S. 60–62.

Iakymenko L.M. Nadiia Surovtsova: zhyttia ta tvorchist (1896–1985 rr.): Monohrafi ia / pid red. Halycha O.A. / Liudmyla Mykolaivna Iakymenko. — Luhansk : TOV «Virtualna realnist», 2010. — 272 s.

Iakymenko L.M. Hendernyi aspekt militarystskoho dyskursu v ehodokumentakh: komparatyvnyi analiz memuariv «umanskoho periodu» Nadii Surovtsovoi ta Petra Kurinnoho / L.M. Iakymenko, I.I. Kryvosheia // Hileia. — Vyp. 90 (№ 11). — 2014. — S. 117 — 122.

Downloads


Переглядів анотації: 406

Опубліковано

2016-06-02

Як цитувати

Кривошея, І., & Якименко, Л. (2016). УЧАСТЬ НАДІЇ СУРОВЦЕВОЇ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 рр.). Київські історичні студії, (1 (2), 78–86. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.10

Номер

Розділ

Історія України