ІСТОРІЯ КИЄВА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Автор(и)

  • Євген Ковальов Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.2

Ключові слова:

Михайло Грушевський, історія Києва, українська історіографія

Анотація

Статтю присвячено репрезентації проблем політичної, соціальної, економічної та культурної історії Києва у наукових працях українського історика та громадського діяча Михайла Грушевського (1866–1934). Показано, що вчений осмислив київську минувшину в контексті української національної історії. Доволі важливе місце в його історичній концепції посідала тема Києва як традиційного центру України. Усе це обумовлювалося орієнтованістю М.Грушевського на ідеологічне обґрунтування формування модерної української нації засобами історичної науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Verbylenko H.A. Komisii poraionnoho doslidzhennia istorii Ukrainy pry VUAN: stvorennia, funktsii, arkhiv / H.A. Verbylenko // Ukrayinskyi istorychnyi zhurnal. — 2008. — № 6. — S.46–57.

Hrushevskyi M. Avtobiohrafi ia / M. Hrushevskyi / Za red. L. Vynara. — New-York-Munich-Toronto, 1981. — 48 s.

Hrushevskyi M. Halychyna i Ukraina // Tvory: u 50 t. — Lviv : Svit, 2002. — T. 1. — S. 376–382.

Hrushevskyi M. Zvychaina skhema «russkoi» istorii i sprava ratsionalnoho ukladu istorii skhidnoho slovianstva / M. Hrushevskyi // Tvory: u 50 t. — Lviv : Svit, 2002. — T. 1. — S. 75–82.

Hrushevskyi M.S. Iliustrovana istoriia Ukrainy / M.S. Hrushevskyi — K. : Naukova dumka, 1992. — 544 s.

Hrushevskyi M. Istoriia Ukrainy-Rusy : v 11 t., 12 kn. / M. Hrushevskyi. — K. : Naukova dumka, 1991– 2000.

Hrushevskyi M. Istoriia ukrainskogo naroda / M. Hrushevskyi // Ukrainskiy narod v ego proshlom i nastoiashchem. — SPb. : Typ. tov-va «Obshchestvennaia polza», 1914. — S. 38–360.

Hrushevs’kyy M. Istoriya ukrayins’koyi literatury : v 6. t., 9. kn. / M. Hrushevs’kyy. — K. : Lybid, 1993– 1996.

Grushevskiy M. Ocherk istorii Kievskoy zemli ot smerti Yaroslava do kontsa XIV stoletiia / M. Grushevskyi. — K. : Typ. Unyversytet Sv. Vladimira, 1891. — 520 s.

Grushevskiy M.S. Ocherk istorii ukrainskogo naroda / M.S. Grushevskiy. — K. : Lybid, 1991. — 400 s.

Hrushevskyi M. Poraionne istorychne doslidzhennia Ukrainy i obsliduvannia Kyivskoho uzla / M. Hrushevskyi // Kyiv ta yoho okolytsia v istorii i pamiatkakh. — K. : Derzhvydav Ukrainy, 1926. — S. 1–23.

Hrushevskyi M. Rets. na: M.I. Rostovtsev «Ellinstvo i iranstvo na yuge Rossii» ta in. / M. Hrushevskyi // Ukraina. — 1925. — Kn. 4. — S. 151–156.

Hrushevskyi M. Spomyny / M. Hrushevskyi // Kyiv. — 1988 — № 12. — S. 116–139.

Hrushevskyi M. Step i more v istorii Ukrainy / M. Hrushevskyi // Ukrayinskyi istoryk. — 1991–1992. — № 110–115. — S. 54–68.

Hrushevskyi M. Try akademii / M. Hrushevskyi // Ukrainskyi istoryk. — 1983. — № 2–4 (78–80). — S. 135–148.

Hrushevskyi M.S. Shchodennyk (1888–1894 rr.) / M.S. Hrushevskyi. — K., 1997. — 261 s.

Dobrovolskyi L. Kyivshchyna ta Kyiv u pratsiakh M.S. Hrushevskoho / L. Dobrovolskyi // Yuvileinyi zbirnyk na poshanu akademika Mykhaila Serhiiovycha Hrushevskoho. — K., 1928. — Ch. 1. — S. 410–427.

Klyuchevskiy V. Boiarskaia duma drevney Rusi / V. Klyuchevskiy. — M. : Typ. b. Myllera, 1882. — 554 s.

Klyuchevskiy V. Kurs russkoi istorii / V. Klyuchevskiy. — M., 1911. — Ch. 1. — 464 s.

Levchenko V. Malovidomi spohady pro M. Hrushevskoho / V. Levchenko // Ukrayinskyi istoryk. — 2002. — № 1–4 (152–155). — S. 402–415.

Plokhii S. Velykyi peredil. Nezvychaina istoriia Mykhaila Hrushevskoho / S. Plokhii. — K. : Krytyka, 2011. — 600 s.

Pankova S. Hrushevskyi Mykhailo Serhiiovych / S. Pankova // Vydatni diiachi nauky i kultury Kyieva v istoryko-kraieznavchomu rusi Ukrainy. Biohrafi chnyi dovidnyk. — K., 2005. — Ch. 1. — S. 146–162.

Papakina T. Dokumenty Instytutu rukopysu NBUV yak dzherelo do vyvchennia diialnosti Komisii doslidzhennia Kyieva ta Pravoberezhzhia pry VUAN (1924–1932) / T. Papakina // Arkhivoznavstvo. Arkheohrafi ia. Dzhereloznavstvo: Mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats. — K., 2001. — Vyp. 3. — S. 334–346.

Pokrovskiy M.N. Russkaia istoriia v samom szhatom ocherke / M.N. Pokrovskiy. — M. : Partizdat, 1933. — 544 s.

Rostovtsev M.I. Proiskhozhdeniie Kievskoi Rusi / M.I. Rostovtsev // Sovremennyie zapiski. — 1921. — Ch. III. — S. 142–149.

Tolochko A. Kievskaia Rus i Malorossiia v XIX veke / Tolochko A. — K. Laurus, 2012. — 256 s.

Downloads


Переглядів анотації: 352

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Ковальов, Є. (2016). ІСТОРІЯ КИЄВА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО. Київські історичні студії, (2 (3), 16–26. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.2

Номер

Розділ

До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>