РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ЖУРНАЛІ «УКРАЇНА» (1924–1930)

Автор(и)

  • Інна Савчук Історико-меморіальний музей М. Грушевського, кандидат історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.5

Ключові слова:

журнал «Україна», українська історіографія, редакційна політика, М. Грушевський, тематика публікацій, авторський колектив

Анотація

У статті висвітлено обставини видання журналу «Україна» та формування основних принципів його редакційної політики. На підставі комплексу джерел проаналізовано особливості редакційної діяльності М. Грушевського, його взаємини зі співробітниками часопису. Зроблено висновок, що редакційна політика журналу «Україна» була зорієнтована на висвітлення широкої палітри проблем у галузі українознавства і здійснення критичного огляду історіографічної продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Verba I. Do vzaiemyn Oleksandra Ohloblyna z Mykhailom Hrushevskym (1920-ti roky) / Ihor Verba // Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB: naukovyi i dokumentalnyi zhurnal. — Kyiv, 1999. — № 1–2. — S. 233–259.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1924. — Kn. 1–2. — S. 5–6.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1924. — Kn. 4. — S. 189–191.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1925. — Kn. 4. — S. 3–4.

Vid redaktsii // Ukraina. — 1929. — Kn. 1–2. — S. 133

Vid redaktsii // Ukraina. — 1930. — Kn. 40. — S. 193–194.

Vozniak M. Ukraina. Naukovyi trokhmisiachnyk ukrainoznavstva / Mykhailo Vozniak // Stara Ukraina. — 1925. — № I–II. — S. 36–38.

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna. — Paryzh ; Niu-Iork, 1980. — T. 9. — 3600 s.

Zhyvotko A. Narys istorii ukrainskoi presy. Kurs lektsii / Arkadii Zhyvotko. — Podebrady, 1937. — 112 s.

Zhukovskyi A. Mykhailo Hrushevskyi i zhurnal «Ukraina» / Arkadii Zhukovskyi // Ukrainskyi istoryk. — 1986. — № 1–2. — S. 5–20.

Instytut Rukopysu NBU imeni V.I. Vernadskoho. — F. Kh. Arkhiv VUAN. I. Od. zb. 16261–16309. Zahalna sprava redaktsii zhurnalu «Ukraina» za 1926 r. [Lystuvannia redaktsii z inshymy kulturnymy ustanovamy SRSR ta z kulturnymy ustanovamy Ameryky, Anhlii, Vatykanu, Italii, Ispanii, Nimechchyny, Polshchi, Rumunii, Frantsii, Chekhoslovachchyny, Shvetsii v spravi knyhoobmin. Lystuvannia z avtoramy statei ta dokumenty z riznykh redaktsiinykh sprav]. — 52 Ark.; II. Od. zb. 17442–17443. Karachkivskyi Mykhailo. Orhanizatsiia bibliohrafi chnoi roboty pry redaktsii «Ukraina» (1928 r.). — 4 Ark. ; III. Od. zb. 16072–16197. [Redaktsii zhurnalu «Ukraina»] [Lystuvannia 1925–1930 rr.]. — 128 Ark.; IV. Od. zb. 15406. Zhurnal rukopysiv, shcho nadislano do redaktsii zhurnalu «Ukraina» za 1924–1928 rr. (4 chervnia 1931 r., Kyiv). — 121 ark.

Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1929–1933 rr.: Dokumenty i materialy / Nauk. red. P.S. Sokhan ta in. — K. : Ukrainska knyha, 1998. — 542 s.

Lysty Mykhaila Hrushevskoho do Kyryla Studynskoho (1894–1932 rr.) / Uporiadkuvannia, arkheohrafi chna peredmova H. Svarnyk. — Lviv-Niu-Iork : Vydavnytstvo M.P. Kots, 1998. — 266 s.

Lystuvannia Mykhaila Hrushevskoho. T. I. ; red. L. Vynar; uporiad.: Halyna Burlaka. — Kyiv ; Niu-Iork ; Paryzh ; Lviv ; Toronto, 1997. — 399 s.

Mykhailo Hrushevskyi: mizh istoriieiu ta politykoiu (1920–1930 ti roky) / Uporiad. R. Pyrih; red. P. Sokhan, H. Boriak, I. Hyrych. — Kyiv, 1997. — 183 s.

Pyrih R. Zhyttia Mykhaila Hrushevskoho: ostannie desiatylittia (1924–1934) / R. Pyrih. — K., 1993. — 200 s.

Polonska-Vasylenko N. Istorychna nauka v Ukraini za sovietskoi doby ta dolia istorykiv / N. Polonska- Vasylenko // Zapysky NTSh. Pratsi istoryko-fi losofi chnoi sektsii. — Paryzh; Chikaho, 1962. — T. 173. — S. 7–110.

Polonska-Vasylenko N. Ukrainska Akademiia Nauk (narys istorii) V 2 ch. — Ch. II. (1931–1941) / N. Polonska-Vasylenko. — Miunkhen, 1958. — 165 s. (Perevydana v Ukraini. — K.: Nauk. dumka, 1993). Richytskyi A. Proty interventsii burzhuaznoi nauky / A. Richytskyi // Bilshovyk Ukrainy. — 1931. — № 9–10. — S. 38–41.

Savchuk I. Avtorska heohrafi ia spivrobitnykiv zhurnalu «Ukraina» / I. Savchuk // Spheres of culture. — Lublin, 2012. — Vol. 1. — S. 247–255.

Sankt-Peterburhskiy filial arkhiva RAN. F. 800. Marr Nikolai Yakovlevich. F.V. Op. 3. — D. 281. (Grushevskiy Mikhail Sergeievich). Pisma ego Marru Nikolaiu Yakovlevichu. — 4 l.

Svidzinskyi M. Krytychnyi ohliad zhurnalu «Ukraina» za 1927–1929 rr. / M. Svidzinskyi // Prapor marksyzmu. — 1929. — № 6. — S. 236–241.

Sokhan P. M.S. Hrushevskyi i Academia: Ideia, zmahannia, diialnist / P. Sokhan, V. Ulianovskyi, S. Kirzhaiev. — K., 1993. — 322 s.

«Ukraina» naukovyi chasopys ukrainoznavstva (1907–1932): Pokazhchyk zmistu / R. Maiboroda, V. Vrublevskyi. — K., 1993. — 140 s.

Yurkova O. «Ukraina» na istorychnomu fronti : vid naukovoho chasopysu ukrainoznavstva do zhurnalu tsyklu nauk istorychnykh / O. Yurkova // Problemy istorii Ukrainy : fakty, sudzh: mizhvid. zb. nauk. pr. — 2007. — Vyp. 16 (2). — S. 327–355.

Downloads


Переглядів анотації: 298

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Савчук, І. (2016). РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ЖУРНАЛІ «УКРАЇНА» (1924–1930). Київські історичні студії, (2 (3), 40–48. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.5

Номер

Розділ

До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського