ВІРМЕНСЬКА ГРОМАДА В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ XVI–XVII СТ.

Автор(и)

  • Тетяна Зотова Магістрант Київського університету імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.14

Ключові слова:

Кам’янець-Подільский, вірменська громада, цехова організація, торгівля

Анотація

У статті проаналізовано основні етапи становлення та функціонування вірменської громади в Кам’янці-Подільському. Акцентується увага на статусі міста й засадах самоврядування. Визначені особливості торговельної та ремісничої діяльності вірменської громади в період XVI–XVII ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akty Virmenskoho sudu mista Kamiantsia-Podilskoho XVI stolittia // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. — 1964. — № 5. — C. 140—152.

Armianskii sudebnik Mhitara Gosha [Elektronnyi resurs] ; per. A.A. Papoviana. — Rezhym dostupu : http://www.qypchaq.unesco.kz/Docs/AQ-Code-Law/Qypchaq-Laws-342-445.pdf

Braichevskiy M.Yu. Arhitekturnyie pamiatniki armianskoi kolonii v gorode Kamentse-Podolskom / M.Yu. Braichevskiy // Istoricheskie sviazi i druzhba ukrainskogo i armianskogo narodov. — Yerevan, 1971. — Vyp. III. — S. 290–293.

Harkavets’ O. Virmeno-Kypchatski rukopysy v Ukraini, Virmenii, Rosii : Kataloh / O. Harkavets; vidp. red. Omelian Yosypovych Pritsak. — K. : Instytut ukrayinskoi arkheohrafi i, 1993. — 327 s.

Garkavets A.N. Katalog i teksty pamiatnikov armianskim pismom / A.N. Garkavets // Kypchakskoie pismennoie naslediie. — T. 1. — Almaty : Desht-i-Kypchak, 2002. — C. 12–18.

Garkavets A.N. Zagadochnyie ukrainskie armiane, kotoryie govorili, pisali i molilis po-kypchakski i 400 let nazad napechatali pervuiu v mire kypchakskuiu knigu [Elektronnyi resurs] / A.N. Garkavets. — Rezhim dostupa : http://www.qypchaq.unesco.kz

Grigorian V. Istoriia armianskikh kolonii Ukrainy i Polshi (armiane v Podolii) / V. Grigorian. — Yerevan, 1980. — 256 s.

Dashkevich Ya.R. Armianskoie knigopechataniie na Ukraine v XVII v. / Ya.R. Dashkevich // Istoriko

fi lologicheskiy zhurnal. — 1963. — № 4. — S. 115–130.

Dashkevych Ya.R. Virmeno-polovetski dzherela z istorii Ukrainy / Ya.R. Dashkevych // Naukovoinform. biuleten Arkhivnoho upravlinnia URSR. — 1965. — № 2. — S. 66–74.

Dashkevych Ya.R. Administratyvni, sudovi i fi nansovi knyhy na Ukraini v XIII–XVIII st. / Ya.R. Dashkevych // Istorychni dzherela ta yikh vykorystannia. — K., 1969. — Vyp. 4. — S. 129–171.

Dashkevych Ya. Rozselennia virmeniv na Ukraini v XI–XVIII st. / Ya. Dashkevych // Ukraіnskyi istoryko-heohrafi chnyi zbirnyk. — K., 1971. — Vyp. 1. — S. 90–155.

Isaevich Ya.D. K voprosu ob armiano-ukrainskikh sviaziakh na zapadnoukrainskikh zemliah (XV–XVII vv.) / Ya.D. Isaevich // ISD. — Vyp. II. — Yerevan, 1965. — S. 83–88.

Krykun M. Vytoky povitovoho ustroiu Podilskoho voievodstva // Podilske voievodstvo u XV–XVIII stolittiakh / M. Krykun. — L’viv, 2011. — C. 83–106.

Mykhaylovskyi V. Elastychna spilnota: Podilska shliakhta v druhii polovyni XIV — 70-kh rokakh XVI stolittia / V. Mykhaylovskyi. — Lvi v : Tempora, 2012. — 450 s.

Petrov M.B. Orhanizatsiia ta rozvytok vnutrishnoі torhivli Kamiantsia-Podilskoho u XV–XVIII st. / M.B. Petrov // Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho derzhavnoho universytetu: Istorychni nauky. — 2006. — T. 9. — S. 241–257.

Petrov M. Misto Kamianets-Podilskyi v 30-kh rokakh XV–XVIII stolit: problemy sotsialnoekonomichnoho, demohrafi chnoho, etnichnoho ta istoryko-topohrafi chnoho rozvytku. Miske i zamkove upravlinnia. — Kamianets-Podilskyi, 2012. — 256 s.

Osipian O. Uchast virmenskykh kuptsiv z Halychyny, Podillia ta Bukovyny u yarmarkoviy torhivli Ukrainy v XVI–XVII st. / O. Osipian // Skhid-Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk. — Kharkiv, 1999. — Vyp. 2. — S. 92–98.

Setsinskiі Ye.I. Gorod Kamenets-Podolskiі: istoricheskoe opisanie / E.I. Setsinskiі. — К., 1895. — 241 s.

Shevchenko F.P. Armiane v ukrainskom kazatskom voiske v XVII–XVIII vv. / F.P Shevchenko // ISD. — Vyp. II. — S. 93–100.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej. T. X., ed. Xawery Liske. — Lwów, 1884. — 275 s.

Antoni J. Nowe opowtadania historyczne / J. Antoni. — Lwów, 1878 — 381 s.; його ж. Zameczki podolskie ua kresach multanskich. — Warszawа, 1890. — T. 1. — 308 s.

Kiryk F. Z dziejów późnośredniowiecznego Kamienca Podolskiego / К. Stopka // Kamieniec Podolski: Studia z Dziejow Miasta I Regionu. — Kraków, 2000. — S. 67–111.

Marczynski W. Statystyczne, topografi czne i historyczne opisanie gubernii Podolskiej z rycinami i mapami / W. Marczynski.— Wilno, 1820. — T. 1. — 183 s.

Przezdziecki A. Podole, Wołyń, Ukraina: Obrazy miejsc i czasów / А. Przezdziecki. — Wilno, 1841. — 115 s.

Stopka K. Interakcje etniczne w mieście staropolskim. Kamieniec Podolski w ujęciu źródeł ormiańskich od XV do połowy XVII wieku / K. Stopka // Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. — 2010. — Т. XI. — S. 85–124.

Zró dla dziejowe / рod red. A. Jabłonowski. — Warszawa : Gebethner i Wolff , 1889. — Т. XIX. — 163 s.

Downloads


Переглядів анотації: 287

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Зотова, Т. (2016). ВІРМЕНСЬКА ГРОМАДА В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ XVI–XVII СТ. Київські історичні студії, (2 (3), 117–124. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.14

Номер

Розділ

Історія України