ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ДВОРЯНСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Ольга Барвінок Доцент кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.15

Ключові слова:

Російська імперія, південно-західні губернії, шляхта, дворянство, дворянські вибори, предводителі дворянства, дворянські опіки

Анотація

У статті розглянуто питання функціонування станових інституцій дворянства Південно-Західного краю після Січневого повстання 1863–1864 рр. Політико-правова реальність Російської імперії на рубежі ХІХ — поч. ХХ ст. призвела до того, що станові привілеї місцевого шляхетства / дворянства опинилися в неоднозначному становищі. Дворянство було вимушене враховувати нові порядки самодержавної влади, але при цьому статус дворянської опіки залишався незмінним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aksakov I.S. Polskii vopros i zapadno-russkoe delo. Yevreiskii vopros. 1860–1886 / I.S. Aksakov // Sochineniia. — SPb., 1900. — T. 3. — 570 s.

Arkhipova T.G. Istoriia gosudarstvennoi sluzhby v Rossii XVIII — XIX veka / T.G. Arkhipova, M.F. Rumiantseva, A.S. Senin. — M. : RGGU, 1999. — 230 s.

Bekker S. Mif o russkom dvorianstve: Dvorianstvo i privilegii poslednego perioda imperatorskoi Rossii / S. Bekker. — M. : Novoie literaturnoie obozreniie, 2004. — 344 s.

Bovua D. Bytva za zemlyu v Ukraini 1863–1914 rr.: Poliaky v sotsio-etnichnykh konfl iktakh / D. Bovua. — K. : Krytyka, 1998. — 336 s.

Vsepoddaneishii otchet kievskogo, podolskogo i volynskogo general-gubernatora. 1909–1910gg. — B.m., b.d. — 24 s.

Vuich N.I. K stoletiiu Komiteta ministrov 1802–1902 / N.I. Vuich. — SPb., 1902. — 127 s.

Dvorianskii kalendar na 1899 g. — SPb., 1899. — 103 s.

Diakin V.S. Natsionalnyi vopros vo vnutrennei politike tsarizma (ХІХ — nachalo ХХ v.) / V.S. Diakin. — SPb. : LISS, 1998. — 263 s.

Zapadnyie okrainy Rossiiskoi imperii / nauchn. red.: M. Dolbilov, A. Miller. — M. : Novoie literaturnoie obozreniie, 2006. — 608 s.

Korelin A.P. Dvorianstvo v poreformennoi Rossii. 1861–1904 gg. Sostav, chislennost, korporativnaia organizatsiia / A.P. Korelin. — M. : Nauka, 1979. — 304 s.

Korelin A.P. Institut predvoditeley dvoryanstva / A.P. Korelin // Istoriya SSSR. — 1978. — № 3. — S. 32–36.

Leliva. Russko-polskiie otnosheniia. Ocherk / Leliva. — Leiptsig, 1895.

Miller A.I. «Ukrainskii vopros» v politike vlastei i russkom obschestvennom mnenii (vtoraia polovina XIX v.) / A.I. Miller. — SPb. : Aleteia, 2000. — 260 s.

Pamiatnaia knizhka Podolskoi gubernii na 1911 god / Sost. V.V. Filimonov. — Kamenets-Podolskii, 1911. — 296 s.

Planson A.A. O dvorianstve v Rossii / A.A. Planson. — SPb., 1893. — 103 s.

Polnoe Sobraniie Zakonov Rossiiskoi imperii (dalI — PSZ RI), 2 sobraniie. — SPb., 1865. — T. 37: 1862. — № 37992.

PSZ RI, 2 sobraniie. — SPb., 1866. — T. 38: 1863. — № 39935; № 40180.

PSZ RI, 2 sobraniie. — SPb., 1866. — T. 39: 1863. — № 40656.

PSZ RI, 2 sobraniie. — SPb., 1871. — T. 42: 1867. — № 44110.

PSZ RI, 3 sobraniie. — SPb., 1886. — T. 3: 1886. — № 1546.

PSZ RI, 3 sobraniie. — SPb., 1904. — T. 22: 1902. — № 21641.

PSZ RI, 3 sobraniie. — SPb., 1908. — T. 25: 1905. — № 26163.

Riznychenko S. Zaprovadzhennia zemstv na Pravoberezhnii Ukraini / S. Riznychenko // Kyivska starovyna. — 1999. — № 4. — S. 143.

Svod zakonov Rossiyskoi imperii poveleniiem. Zakony o sostoianiiah/ — SPb., 1842. — P. 160–163.

Seredonin S.M. Istoricheskii obzor deiatelnosti Komiteta Ministrov / S.M. Seredonin. — SPb., 1902. — T. 3, сh. 1. — 358 s.

Soloviev Yu.B. Samoderzhaviie i dvorianstvo v 1902–1907 gg. / Yu.B. Soloviev. — L. : Nauka, 1981. — 256 s.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Kyiv (dali — TsDIAUK). — F. 442. — Оp. 45. — Spr. 45. — 110 ark.

TsDIAUK. — F. 442. — Оp. 45. — Spr. 570. — ark. 68 zv.; Оp. 48. — Spr. 257. — 36 ark.; Оp. 50. — Spr. 379. — 22 ark.; Оp. 51. — Spr. 64. — 3 ark.; Оp. 51. — Spr. 385. — 7 ark.; Оp. 523. — Spr. 164. — 9 ark.; Оp. 527. — Spr. 20. — 24 ark.; Оp. 528. — Spr. 318. — 13 ark.; Оp. 623. — Spr. 94. — 7 ark.; Оp. 625. — Spr. 402. — 4 ark.; Оp. 627. — Spr. 499. — 86 ark.; Оp. 633. — Spr. 54. — 20 ark.; Оp. 635. — Spr. 251. — 9 ark.; Оp. 635. — Spr. 569. — 52 ark.; Оp. 635. — Spr. 679. — 16 ark.; Оp. 639. — Spr. 767. — 8 ark., Оp. 640. — Spr. 151. — 37 ark.; Оp. 640. — Spr. 307. — 106 ark.; Оp. 641. — Spr. 119. — 18 ark.; Оp. 657. — Spr. 13. — 15 ark.; Оp. 707. — Spr. 42. — 148 ark.

Shandra V. Administratyvni ustanovy Pravoberezhnoi Ukrainy kintsia ХІХ — pochatku ХХ st. v rosiyskomu zakonodavstvi: dzhereloznavchyi analitychnyi ohliad / V. Shandra. — K., 1998. — 75 s.

Shandra V. Heneral-hubernatorstva v Ukraini: ХІХ — pochatok ХХ st. / V. Shandra. — K., 2005. — 427 s.

Downloads


Переглядів анотації: 287

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Барвінок, О. (2016). ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ДВОРЯНСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Київські історичні студії, (2 (3), 125–133. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.15

Номер

Розділ

Історія України