МІСЦЕВА ДОПОМІЖНА ПОЛІЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.)

Автор(и)

  • Ігор Тарнавський Доцент кафедри історії України факультету соціології та права НТУУ «Київський політехнічний інститут», доктор історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.1109

Ключові слова:

окупація, окупаційна влада, допоміжна поліція, функції, структура, військова адміністрація, колаборація

Анотація

У статті на основі архівних матеріалів досліджується процес створення німецькою окупаційною владою місцевої допоміжної поліції на території Донеччини (сучасної Донецької області), яка тоді входила до зони військової адміністрації. Аналізується структура цих підрозділів, їхнє завдання та  функції, джерела фінансування. Розглядаються основні причини,  що спонукали місцевих громадян до вступу в поліцію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bohan S.M. Ukrainska polіtsiia u systemі orhanіv mіstsevoho samovriaduvannia na okupovanіi nіmetskymy vіiskamy teritorіi Ukrainy u 1941–1942 rokakh / S.M. Bohan // Hіleia. — 2006. — Vyp. 5. — S. 78–85.

Vietrov І. Fіnansova polіtika natsystskoi Nіmechchyny ta derzhav-satelіtіv na okupovanіi teritorіi Ukrainy (1939–1944 rr.) / І. Vietrov // Arkhіvi okupatsii. 1941–1944 (Bіlshe ne taiemno; T. І) / Derzh. kom. arkhіvіv Ukrainy; Uporiad. N. Makovska. — 2-he vyd. — K. : Vyd. dіm «Kyievo-Mohylianska akademіia», 2008. — S. 774–781.

Honcharenko O.M. Systema orhanіv mіstsevoho upravlіnnia na teritorіi raikhskomіsarіatu «Ukraina» ta «vіiskovoi zony». 1941–1944 rr. / O.M. Honcharenko, M.P. Kunitskyi, O.Ye. Lysenko / NAN Ukrainy, Іn-t іstorіi Ukrainy. — K., 2014, — 151 s.

Dereiko І. Mіstsevі formuvannia nіmetskoi armіi ta polіtsii u Raikhskomіsarіatі «Ukraina» (1941–1944 roky) / І. Dereiko ; Іn-t іstorіi Ukrainy NAN Ukrainy. — K., 2012. — 174 s.

Derzhavnyi arkhіv Donetskoi oblastі. — F. P-326. — Op. 2. — Spr. 38. — Ark. 1; F. P-326. — Op. 2. — Spr. 51. — Ark. 68; F. R-1578. — Op. 1. — Spr. 1805. — Ark. 1–3; F. R-1578. — Op. 1. — Spr. 1806. — Ark. 1, 5, 8–11, 15, 26; F. R-1578. — Op. 1. — Spr. 1807. — Ark. 44, 49; F. R-1578. — Op. 1. — Spr. 1808. — Ark. 2; F. R-1593. — Op. 1. — Spr. 2. — Ark. 12, 19, 24, 26, 85, 92; F. R-1619. — Op. 1. — Spr. 1. — Ark. 22, 33; F. R-1652. — Op. 1. — Spr. 1. — Ark. 1, 2; F. R-1653. — Op. 1. — Spr. 1. — Ark. 1, 2, 4; F. R-1751. — Op. 1. — Spr. 2. — Ark. 1, 3; F. R-1751. — Op. 1. — Spr. 5. — Ark. 69; F. R-1751. — Op. 1. — Spr. 7. — Ark. 8; F. R-1751. — Op. 1. — Spr. 9. — Ark. 32; F. R-1751. — Op. 1. — Spr. 10. — Ark. 13, 40, 83; F. P-1789. — Op. 1. — Spr. 1. — Ark. 1, 45, 128; F. R-1789. — Op. 1. — Spr. 5. — Ark. 3; F. R-1903. — Op. 1. — Spr. 2. — Ark. 8, 9, 12.

Derzhavnyi arkhіv Luganskoi oblastі. — F. P-1790. — Op. 1. — Spr. 262. — Аrk. 1–6, 9–10, 24.

Donetskii vestnik. — 1941. — 27 noiab., 1 dekab.

Donetskii vestnik. — 1942. — 4 yanv., 10 yanv., 19 apr., 7 maia, 21 maia, 23 iiulia, 27 avg., 3 sent., 11 dekab.

Donetskii vestnik. — 1943. — 23 iiulia.

Din M. Posobniki Holokosta: Prestupleniia mestnoi politsii Belorussii i Ukrainy, 1941–1944 / M. Din. — SPb. : Akademicheskii proekt–Izdatelstvo DNK, 2008. — 268 s.

Drobiazko S. Vostochnyie dobrovoltsi v vermakhte, politsii i SS / S. Drobiazko, A. Karashchuk. — M. : AST, 2000, — 147 s.

Zhukov D.A. Russkaia politsiia / D.A. Zhukov, I.I. Kovtun. — M. : Veche, 2010. — 304 s. : il. — (Vragi i soiuzniki).

Zek B.M. Osobovyi sklad ukrainskoi dopomіzhnoi polіtsii Lutska u 1941–1944 rr. / B.M. Zek // Іstorichnі studii Shіdnoievropeiskoho natsіonalnoho unіversitetu іmenі Lesі Ukrainky. — 2013. — Vyp. 9–10. — S. 105–111.

Martynenko T. Ukrainska dopomіzhna polіtsіia v okruzі Lvіv-mіsto: shtrykhy do sotsіalnoho portreta / T. Martynenko // Vіsnyk Lvіvskoho unіversytetu. Serіia іstorychna. — 2013. — Vyp. 48. — S. 152–167.

Miuller N. Vermakht i okkupatsiia (1941–1944): O roli vermakhta i yego rukovodiashchikh organov v osushchestvlenii okkupatsionnogo rezhima na sovetskoi territorii / N. Miuller ; [per. s nem. A. Artemova]. — M. : Voenizdat, 1974. — 385 s.

Neizvestnaia Rossiia. XX vek: arkhivy, pisma, memuary : v 4 tomakh / gl. red. V.A. Kozlov ; red. sovet: I.D. Kovalchenko (pred.) i dr. — M. : Izdatelstvo Mosgorarkhiv, 1993. — T. 4. — 512 s.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhіv hromadskykh obiednan Ukrainy. — F. 166. — Op. 2. — Spr. 11. — Ark. 25.

Chuev S. Prokliatyie soldaty / S. Chuiev. — M. : Eksmo, Yauza, 2004. — 576 s.

Shaikan V.O. Kolaboratsіonіzm na terytorіi reikhskomіsarіatu «Ukraina» і vіiskovoi zony v roky Druhoi svіtovoi vіiny : monografіia / V.O. Shaikan. — Kryvyi Rіh : Mіneral, 2005. — 466 s.

Downloads


Переглядів анотації: 270

Опубліковано

2017-06-28

Як цитувати

Тарнавський, І. (2017). МІСЦЕВА ДОПОМІЖНА ПОЛІЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.). Київські історичні студії, (1 (4), 110–119. https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.1109

Номер

Розділ

Історія України