Київські історичні студії

У науковому часописі «Київські історичні студії» публікуються розвідки, присвячені актуальним проблемам історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, а також рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

 Редакційна колегія журналу працює на засадах гносеологічного плюралізму, свободи наукової творчості, відкритості до дискусій, прагне сприяти розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків. Головною вимогою до авторів є максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їх наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Періодичність публікацій: двічі на рік (дати: 30 червня; 30 листопада)


Редакційна колегія:

Головний редактор:

Віталій Щербак, д.і.н.

 Редакційна колегія:

 • Валентин Голубєв,  д.і.н. (Республіка Білорусь);
 • Василь Марочко, д.і.н.;
 • Віталій Михайловський, д.і.н. (заступник головного редактора);
 • Мирослав Нагельський, доктор ґабілітований (Республіка Польща);
 • Оксана Салата, д.і.н. (заступник головного редактора);
 • Януш Смолуха, доктор ґабілітований (Республіка Польща);
 • Ігор Срібняк, д.і.н.;
 • Ігор Тарнавський, д.і.н.;
 • Сергій Троян д.і.н.;
 • Олександр Бонь, к.і.н.;
 • Марина Будзар, к.і.н. (відповідальний секретар);
 • Олег Іванюк, к.і.н.;
 • Євген Ковальов, к.і.н.;
 • Сергій Савін, к.і.н.

Індексується:

Міжнародна бібліографічна база Google Scholar;

Міжнародна американська база даних Ulrich's Periodicals Directory.