ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РОЗВІЙ МУЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА КИЄВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • Ольга Мусіяченко Викладач Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2017.210

Ключові слова:

Історичні події, історичні умови, мистецтво, музика, музичне середовище, Київ, друга половина ХІХ — початок ХХ ст.

Анотація

У статті проаналізовано особливості дослідження впливу історичних подій на розвиток мистецтва. Розглядаються різні підходи до питання взаємозв’язку історичних подій та мистецтва. На прикладі розвитку музичного середовища Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст. проілюстровано характер впливу різнопланових історичних подій на розвиток музичного мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bulat, T., Filenko, T. (2009) Svit Mykoly Lysenka. Natsionalna identychnist, muzyka i polityka Ukrainy XIX — pochatku XX stolittia. New York; Kyiv, 408 p. (in Ukrainian).

Gegel, G. V. F. (1958). Sochineniia, T. 14. Moskva, 440 p. (in Russian).

Grishchenko, Yu. V. (2011). Rozvytok profesіinoi vokalnoi osvіty v Ukrainі (kіnets XІX — pochatok XX st.): Doctoral thesis in pedagogical sciences. Kyiv, 22 p. (in Ukrainian).

Hrinchenko, Mykola. (1922). Istoriia ukrainskoi muzyky. Kyiv, 278 p. (in Ukrainian).

Dorohykh, L. V. (1998). Amatorske mystetstvo yak istoryko-kulturne yavyshche (na materialakh Ukrainy d.p. XIX st.): Doctoral thesis in history sciences. Kyiv, 21 p. (in Ukrainian).

Yefremov, S. O. (2011). Shhodennyk (1.01.1895–4.02.1896). Pro dnі minulі: spohady (1876–1907). Kyiv, Tempora, 790 p. (in Ukrainian).

Zhizn i iskusstvo. (2 iiulia, 1895). Kyiv, No 180, 4 p. (in Russian).

Zakhovaeva, A. G. (2005) Iskusstvo: socialno-filosofskii analiz. Moskva, KomKniga, 206 p. (in Russian).

Zynkevych, O. S. (2003). Kontsert i park na krutoiare... Kiev muzykalnyi XIX — nachala XX st. Kyiv, Dukh і Litera, 316 p. (in Ukrainian).

Azarova, A. I., Bulat, T. P., Hordiychuk, M. M. (2009). Istoriia ukrainskoi muzyky v 6 tomakh. (2009). Vol. 2: XIX s. Kyiv, 800 p. (in Ukrainian).

Kasian, V. I. (2008). Filosofiia. Kyiv (in Ukrainian). http://pidruchniki.ws/15341220/filosofiya/problema_metodu_piznannya

Kudlasevich, O. M. (2008). Formuvannia kontseptualnykh zasad teorіi pіdpryiemnytstva v ukrainskіi ekonomіchnіi dumtsі druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Doctoral thesis in economic sciences. Kyiv, 18 p. (in Ukrainian).

Sandiuk, L. O. (in edit.). (2012). Osnovy kulturolohii. Kyiv, 400 p. (in Ukrainian).

Pankova, Ye. V. (2003) Turystychne kraieznavstvo. Kyiv, Alterpes, 352 p. (in Ukrainian).

Platon. (2000). Derzhava. Kyiv, Osnovy, 352 p. (in Ukrainian).

Rybakov, M. O. (1997). Nevіdomі ta malovіdomі storіnki іstorіi Kyieva. Kyiv, Kyi, 374 p. (in Ukrainian).

Slovnyk lіteraturoznavchykh termіnіv. (in Ukrainian). http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/2gv60.html

Ten, I. (1996). Filosofiia iskusstva. Moskva, Respublika, 351 p. (in Russian).

Filosofskii slovar. (2006). Avtory-sostaviteli: Andrushhenko, I. V., Vusatiuk O. V., Linetskii, S. V., Shuba, A. V. Kyiv, A.S.K., 844 p. (in Ukrainian).

Shatkovska, H. I. (2009). Synergetyka yak metod doslidzhennia skladnykh vidkrytykh system. Zbirnyk naukovyh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ogiienka, 15, 331–334 (in Ukrainian).

Yakovenko, I. G.. (1996). Khudozhestvennoie soznanie i gorodskaia sreda (v ikh vzaimodeistvii i sozidanii). City and art: the subjects of social and cultural dialogue. Moskva, Nauka, pp. 20–25 (in Russian).

Downloads


Переглядів анотації: 210

Опубліковано

2017-12-28

Як цитувати

Мусіяченко, О. (2017). ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РОЗВІЙ МУЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА КИЄВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст. Київські історичні студії, (2 (5), 71–77. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2017.210

Номер

Розділ

Соціокультурні дослідження