УРЯДНИЦЬКА КАР’ЄРА БРАТІВ ХОДЕЦЬКИХ НА РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV — ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XVI СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Єлизавета П’янкова Студентка IV курсу Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.2935

Ключові слова:

шляхта, родина, уряд, воєвода, урядницька кар’єра

Анотація

У статті проаналізоване обіймання урядницьких посад представниками великопольської
родини Ходецьких у Руському та Подільському воєводствах Корони Польської протягом другої половини XV — першої третини XVI ст. Визначено динаміку урядницької кар’єри братів з Ходчі, кількість урядів, що їх посідали представники родини. З’ясовано, що для декого з них довготривале обіймання посади в уряді ставало основою для суспільно-політичного та економічного престижу всередині шляхетської корпорації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Boniecki, A. (1900). Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomosći historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. (t. III): Chmielewscy — Czetowscy, 400 [in Polish].

Brzozowski, J. (2011). Zugmunt I a senat koronny w latach 1506–1535. Białostockie Teki Historyczne, 9, 11–39 [in Polish].

Janas, E., Kłaczewski, W., Kurtyka J., Sochacka A. (Comps.,) (1998). Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka [in Polish].

ISSN 2524-0757 Київські історичні студії: науковий журнал • № 2 (7), 2018 р.

Ehrlich, L. (1914). Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich 1390–1501. Lwów: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego [in Polish].

Fałkowski, W. (1985). Badania nad elitą władzy w Polsce w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Przegląd Historyczny, 76. (1), 131–138 [in Polish].

Gąsiorowski, A. (1981). Rotacja elity władzy w średniowiecznej Polsce. Społeczeństwo Polski średniowiecznej: zbiór studiów,1, 290 [in Polish].

Gładysz A. (2017). The Polish-Moldavian conflict (1506). In the War in History. The History of Polish and Generaln Military Science, 85–102 [in Polish].

Górski, K. (1928). Ród Odrowąsów w wiekach średnich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie,VIII,106 [in Polish].

Gmiterek H. Sczygieł. (Comps.,) (1992). Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka [in Polish].

Przyboś, K. ( Comp.) (1987). Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowe imienia Ossolińskich [in Polish].

Chłapowski, K., Ciara, S. (Comps.,) (1992). Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Bibłoteka Kórnicka [in Polish].

Kozierowski, S. (1930). Ród Porajów-Różyców. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, IX, 97–191[in Polish].

Krykun, M. (1994). Zemski uriady na ukrainskykh zemliakh u XV–XVIII stolittiakh. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka, 228, 65–122 [in Ukrainain].

Kurtyka, J. (1997). Tęczyńscy: Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków: Secesja [in Polish]

Mykhailovskyi, V. (2012). Vyshchi uriadnyky Polskoho korolivstva na ruskykh zemliakh u 1434–1506 rokakh: sproba kolektyvnoho portretu. Theatrum humanae vitae. Studii na poshanu Natali Yakovenko,

–177 [in Ukrainain].

Mykhailovskyi, V. (2012). Vyshchi uriadnyky ruskykh voievodstv Polskoho korolivstva u 1506–1572 rokakh. Vidkryta/zakryta hrupa. Problemy istorii krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy, 3, 80–93 [in Ukrainain].

Niemczyk, K. (2017). Chodeccy a wyprawa mołdawska z 1509 roku. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, XXIV, 31–43 [in Polish].

Papée, F. (1937). Chodecki Andrzej, h. Ogończyk (Powała) (ok.1460–zm.1491). Polski Słownik Biograficzny, 3/1, 351–352 [in Polish].

Papée, F. (1937). Chodecki Mikołaj h. Ogończyk (ok.1460–zm.1491). Polski Słownik Biograficzny, 3/1,11, 349 [in Polish].

Sucheni-Grabowska, A. (2009). Badania nad elitą władzy w latach 1551–1562. Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa. Warszawa: Muzeum Historii Polski [in Polish].

Trawka, R. (2005). Kmitowie: Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce. Kraków: Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana” [in Polish].

Zazuliak, Yu. (2016). Uchast korolivskykh komisariv u rozizdakh maietkovykh hranyts u ruskomu voievodstvi XV-XVI st. Prace Historyczne, 143 (2), 237–244 [in Ukrainain].

Downloads


Переглядів анотації: 245

Опубліковано

2018-12-15

Як цитувати

П’янкова, Є. (2018). УРЯДНИЦЬКА КАР’ЄРА БРАТІВ ХОДЕЦЬКИХ НА РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV — ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XVI СТОЛІТТЯ. Київські історичні студії, (2 (7), 29–35. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.2935

Номер

Розділ

Історія України