РОЗРАХУНКОВІ КНИГИ ЛЬВОВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ МІСТА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV ст.

Автор(и)

  • Єлизавета П’янкова Магістрантка спеціальності «Історія та археологія» Київського університету імені Бориса Грінченка, бакалавр історії. https://orcid.org/0000-0002-9204-0274

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.1.7

Ключові слова:

Львів, розрахункові книги, шосовий податок, міщани, нерухома власність

Анотація

У статті розглянуто проблему соціальної стратифікації Львова у першій половині XV ст. на основі аналізу комплексу записів найстарішої із розрахункових міських книг. Авторка виявила кількість записів стосовно видатків і доходів міста й на цій основі зробила висновки щодо професійної стратифікації мешканців та їхнього складу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kapral, M. (1997). Vlasnyky nerukhomosti na lvivskykh peredmistiakh u druhii chverti XVI st. (za materialamy chynshovykh reiestriv). Visnyk Lvivskoho universytetu, Seriia istorychna, 32, 188–189 [in Ukrainian].

Kapral, M. (1997). Vlasnyky nerukhomosti seredmistia Lvova 30–40-kh rokiv XVI stolittia u svitli shosovykh reiestriv (Sotsiotopohrafichnyi aspekt). Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, ССХХХIII, 148–181 [in Ukrainian].

Kapral, M. (1996). Demohrafiia Lvova XV — pershoi polovyny XVI st. Lviv. Istorychni narysy, Upor. Ya. Isaievych, F. Steblii, M. Lytvyn, 67–81 [in Ukrainian].

Kapral, M. (1994). Stanovo-profesiina struktura naselennia Lvova u druhii chverti XVI st. (za materialamy miskykh rakhunkovykh knyh). Ukraina v mynulomu, V, I7–34 [in Ukrainian].

Kapral, M. (2006). Funktsionuvannia orhaniv vlady Lvova u XIII–XVIII st. (narys istorii instytutiv magdeburzkoho prava). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 5, 111–130 [in Ukrainian].

Charewiczowa, Ł. (1934). Wodociągi starego Lwowa. 1404–1663. Lwów [in Polish].

Czołowski, A. (1896). Księga przychodów i rozchodów miasta 1404–1414. Pomniki dziejowe Lwowa. T. II. Lwów [in Polish and Latin].

Kapral, M. (2008). Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń [in Polish and Latin].

Kozubska-Andrusiv, O. (2015). Urban Elites of Lviv: emergence, development, and self-representation. In: Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th–18th centuries). Ed. Radvan, Laurentiu and Luca Cristian. London, 35–64 [in English].

Kutrzeba, S. (1900). Szos we Lwowie w pączatkach XV wieku. Przewodnik Naukowy i Literacki R.XVIII: dodatek do “Gazety Lwowskiej”. Lwów [in Polish].

Łoziński, W. (1892). Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt [in Polish].

Pashyn, S. (2001). Peremyshlskaia shliakhta vtoroi polovyny XIV — nachala XVI vv, Tiumen [in Russian].

Petrišak, B. (2013). Pisarze miejscy lwowscy jako testatorzy i spadkobiercy od XIV do pierwszej połowy XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61 (2), 281–300 [in Polish].

Prochaska, A. (1919). Lwów a szlachta. Lwów: Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa. [in Polish].

Ptaśnik, J. (1925). Walki o demokratyzacje Lwowa od XVI do XVIII wieku. Lwów [in Polish].

Samsonowicz, H. (1986). Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [in Polish].

Smutok, I. (2013). Rodovyi sklad shliakhty Peremyshlskoi zemli u XV— na pochatku XVII st. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, T. 5 [in Ukrainian].

Sperka, J. (2010). Początki osadnictwa rycerstwa śląskiego na Rusi Czerwonej. Knyazha doba: istoriya i kultura, 3, 278–301 [in Polish].

Tandecki, J. (2015). Dokumenty i kancelarie mieskie. Dyplomatyka staropolska; pod redakcją Tomasza Jureka, 407–445. Warszawa [in Polish].

Wyrozumska B. (1995) Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków [in Polish].

Downloads


Переглядів анотації: 242

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

П’янкова, Є. (2020). РОЗРАХУНКОВІ КНИГИ ЛЬВОВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ МІСТА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV ст. Київські історичні студії, (1 (10), 53–59. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.1.7

Номер

Розділ

Історія України