НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В 1921–1930 РОКАХ І БЕЗПЕКА ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ОЦІНЦІ II ВІДДІЛУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО

Автор(и)

  • Tomasz Landmann Викладач факультету наук про безпеку Академії сухопутних військ ім. генерала Тадеуша Костюшка, доктор гуманітарних наук в галузі історії, Вроцлав (Польща). http://orcid.org/0000-0002-9753-9373

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.1.1

Ключові слова:

безпека, Німеччина, Радянський Союз, військове співробітництво, II відділ Генерального штабу Війська Польського

Анотація

У статті зроблено спробу розглянути конкретні приклади політичного, економічного й військового співробітництва Німеччини й Радянської Росії, а пізніші — Радянського Союзу впродовж 1921–1930 років. Автор наголошує на тому, що німецько-радянська співпраця у цей період склала суттєву загрозу безпеці Другої Польської Республіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tomasz Landmann, Викладач факультету наук про безпеку Академії сухопутних військ ім. генерала Тадеуша Костюшка, доктор гуманітарних наук в галузі історії, Вроцлав (Польща).

Doctor of Humanities ( History), Lecturer at the Faculty of Security Sciences, General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wrocław (Poland).

Посилання

Archiwum Akt Nowych, Ambasada RP w Londynie, teczka 102.Raport prasowy Poselstwa Polskiego w Londynie z dnia 13 lutego 1924 r.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW).Oddział II NDWP, sygn. I.301.8.437.Dokument Naczelnego Dowództwa WP pt. Sytuacja polityczna w Niemczech z dnia 23 marca 1921 roku.

CAW, Oddział II SGWP, sygn. I.303.4.3410.Niemiecki obóz doświadczalny „Tomka” w ZSRR.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.24. Odpis raportu L. 437 polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie, mjr. Tadeusza Kobylańskiego z dnia 27 kwietnia 1926 roku.

CAW, Oddział II NDWP, sygn. I.301.8.439. Pismo Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku do Departamentu Spraw Morskich M.S. Wojsk. Nr 4318/II z dnia 19 listopada 1921 roku.

CAW, Oddział II ND WP, sygn. I.301.8.460. Pismo Oficera Łącznikowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego przy Polskiej Misji Wojskowej w Gdańsku Nr 2722/II do Naczelnego Dowództwa WP z dnia 31 stycznia 1921 roku.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23. Pismo polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie do Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 12535/II z dnia 24 listopada 1921 roku.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23. Pismo polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie do Sztabu Generalnego Oddziału II z dnia 17 stycznia 1922 roku.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23.Pismo polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie do Sztabu Generalnego Oddziału II Nr 27 z dnia 2 lutego 1922 roku.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23. Pismo polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie do Sztabu Generalnego Oddziału II Nr 2873/II/Inf.II.Ref. ”A” z dnia 7 lutego 1922 roku.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23. Pismo polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie Nr 14940/II/Inf./II.A. z dnia 26 maja 1922 roku.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.24. Pismo polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie pt. Współdziałanie niemiecko-rosyjskie [brak daty dziennej, 1926].

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23. Pismo polskiego attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Moskwie pt. Transakcje złotem przez misję bolszewicką w Rewlu [styczeń, brak daty dziennej, 1922].

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23. Pismo Poselstwa Polskiego w Berlinie nr 403/Tajne do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1922 roku.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.23. Pismo Poselstwa Polskiego we Francji Nr 380/Ściśle tajne z dnia 11 maja 1922 roku do Wydziału Wywiadowczego Oddziału II SG M.S.Wojsk.

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.73.3. Pismo rtm. Karola Dubicza z dnia 23 czerwca

roku.

CAW, Oddział II NDWP, sygn. I.301.8.464. Raport Poselstwa Polskiego w Bernie Nr 167/T/21. R.P. 31

z dnia 10 marca 1921 roku do Ministra Spraw Zagranicznych.

CAW, Oddział II NDWP, sygn. I.301.8.464. Raport pt. Stosunek Niemiec do Polski. Wojenne plany Niemiec. Szpiegostwo [brak autora i daty dziennej, 1921].

CAW, Kolekcja akt rosyjskich, sygn. VIII.800.61.24. Sprawozdanie Konsulatu RP w Hamburgu w sprawie artykułu płk. Immanuela pt. <> z dnia 20 grudnia 1927 roku.

CAW, Oddział II SGWP, sygn. I.303.4.3253. Wojskowa współpraca niemiecko-rosyjska w 1921–1930 roku. Zestawienie chronologiczne.

Jędrzejewska, I. (2005) Współpraca Armii Czerwonej i Reichswehry w latach 1917-1933. Wybrane problemy. Toruń: Europejskie Centrum Informacyjne. [in Polish].

Jendrzejewski, A. (2014) Współpraca niemiecko-radziecka w rejonie Wolnego Miasta Gdańska i Morza Bałtyckiego w latach 1920–1933 w świetle dokumentów polskiego wywiadu wojskowego. In P. Kołakowski, A. Pepłoński (Ed.), Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918–1945. Materiały. Kraków. [in Polish].

Kłusek, M. (2007). Polityka Gustawa Stresemanna wobec ZSRR w latach 1923–1929. Toruń: Adam Marszałek. [in Polish].

Kołakowski, P. (2003) Manewry floty niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1924 roku na Morzu Bałtyckim w świetle informacji polskiego wywiadu. Przegląd Zachodniopomorski, nr 2. [in Polish].

Lubelski, J. (2010) Związek Bałtycki i Trzecia Europa. Koncepcje reorganizacji Europy Środkowej w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej. Nowa Europa, 1/9. [in Polish].

Melville, C.F. (1932) The Russian face of Germany: an account of the secret military relations between the German and soviet-Russian governments. London: Wishart. [in English].

Miłka, Ł. (2013) Niemiecko-sowieckie negocjacje w sprawie traktatu o nieagresji i neutralności z 24 kwietnia 1926 r. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 90. [in Polish].

Morawski, W. (2007) Dylematy konserwatywnej modernizacji. Polityka gospodarcza Polski międzywojennej. Acta Oeconomica Pragensia, 15, 7. [in Polish].

Pepłoński, A. (2011) Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1944. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [in Polish].

Pepłoński, A. (2004) Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej. Toruń: Mado. [in Polish].

Pepłoński, A. 1996 Wywiad polski na ZSRR 1921–1939. Warszawa: Bellona-Gryf. [in Polish].

Sierpowski, S. (2002) Litewsko-radziecki pakt o nieagresji z 1926 r,. w świetle Paktu Ligi Narodów. In B. Halczak (Ed.) Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. [in Polish].

Slusser, R.M., & Triska, J.F. (1959). A Calendar of Soviet Treaties, 1917–1957, t. 1917. Stanford: Stanford University Press. [in English].

Downloads


Переглядів анотації: 341

Опубліковано

2019-06-28

Як цитувати

Landmann, T. (2019). НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В 1921–1930 РОКАХ І БЕЗПЕКА ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ОЦІНЦІ II ВІДДІЛУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО. Київські історичні студії, (1 (8), 5–11. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.1.1

Номер

Розділ

Всесвітня історія