СПІВПРАЦЯ Д.І. АБРАМОВИЧА З ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДОКУМЕНТІВ

Автор(и)

  • Andrii Shapoval Старший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, кандидат історичних наук, Київ. http://orcid.org/0000-0003-1188-5142

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.1.14

Ключові слова:

Д.І. Абрамович, В.М. Перетц, епістолярні документи, наукова співпраця, філологія, Всеукраїнська академія наук

Анотація

У статті на основі аналізу епістолярної спадщини українських вчених відображена наукова співпраця історика літератури і мови, археографа та палеографа Д.І. Абрамовича з Всеукраїнською академією наук. Джерелом дослідження стали епістолярні документи українських вчених Д.І. Абрамовича, С.Ю. Гаєвського, О.А. Назаревського, В.М. Перетца й К.В. Харламповича, що збереглися у фондах Інституту рукопису та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Особливу увагу звернено на діяльність Д.І. Абрамовича в Комісії давнього українського письменства Всеукраїнської академії наук. Висвітлена наукова співпраця Д.І. Абрамовича з Товариством дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді, Комісією для складання біографічного словника діячів України Всеукраїнської академії наук, Всенародною бібліотекою України і журналом «Україна».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vasyliuk, O. D. (2010). Lysty V. Perettsa do A. Krymskoho u fondakh Instytutu rukopysu NBUV [Volodymyr Peretts’s Letters to A. Krymskyi in the Funds of the Institute of Manuscript of the VNLU]. Kyiv, Skhidnyi svit, 3, 5–9 [in Ukrainian].

Zozulia, S. Yu. (2008). Nizhynski kontakty akademika Ahatanhela Krymskoho (za materialamy epistoliarnoi spadshchyny vchenoho) [Contacts in Nizhin of the Academician Agatangel Krymskyi (based on materials of epistolary heritage of the scientist)]. Kyiv, Nizhynska starovyna, 6 (9), 27–35 [in Ukrainian].

Matvieieva, L. V. (2005). Epistoliarna spadshchyna Ahatanhela Krymskoho (1890–1941 rr.) [Epistolary Heritage of Agatangel Krymskyi (1890–1941)]. Vol. 2: 1918–1941, Kyiv [in Ukrainian].

Fond 257, Inventory 5, Unit 77. Institute of Archival Studies, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 6474. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12438. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12447. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12454. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12473. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12486. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12488. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12489. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12490. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12504. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12521. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12530. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 12531. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 15427. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 10, Unit 18696. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 285, Unit 1622. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 285, Unit 3489. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Fond 285, Unit 3491. Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Karan, D. (2004). Diialnist Postiinoi komisii dlia skladannia biohrafichnoho slovnyka ukrainskykh diiachiv u konteksti epistoliarnoi spadshchyny K. V. Kharlampovycha [Activity of the Constant Commission on Drawing up the Biographic Dictionary of the Ukrainian Figures in the Context of Epistolary Heritage of K. V. Harlampovich]. Kyiv, Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, 11, 188–204 [in Ukrainian].

Korniienko, V. (2015). Dmytro Abramovych ta yoho neopublikovana pratsia z istorii ukrainskoi literatury XVIII st. [Dmytro Abramovych and His Unpublished Work from History of the Ukrainian Literature of the 18th century]. Kyiv, Slavistychna zbirka, 1, 303–316 [in Ukrainian].

Krekoten, V. I. (1991). «Zolota knyha» ukrainskoho pysmennoho liudu [The «Golden Book» of the Ukrainian writing people]. Kyievo-Pecherskyi pateryk. Repryntne vydannia, D. Abramovych, 270–278. Kyiv [in Ukrainian].

Peretts, V. M. (1931). Vid redaktsii [From Edition]. Kyievo-Pecherskyi pateryk (vstup, tekst, prymitky), D. Abramovych, pp. I–VIII. Kyiv. [in Ukrainian].

Chernukhin, E. K. (2007). D. I. Abramovich kak issledovatel grecheskikh rukopisei Kieva [D. I. Abramovich as Researcher of the Greek Manuscripts of Kyiv]. Moscow; St. Petersburg, Monfokon. Issledovaniia po paleografii, kodikologii i diplomatike, 1, 275–291 [in Ukrainian].

Shapoval, A. I. (2016). Epistoliarna spadshchyna akademika V. M. Perettsa u fondakh Instytutu arkhivoznavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Epistolary Heritage of Academician V. M. Peretts in the funds of the Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 44, 668–683 [in Ukrainian].

Shapoval, A. I. (2018). Spivpratsia akademika V. M. Perettsa z vchenymy Nizhyna (za epistoliarnymy materialamy) [Cooperation of Academician V. M. Peretts with Scientists of Nizhyn (on epistolary materials)]. Nizhyn; Kyiv, Nizhynska starovyna, 25 (28), 73–82 [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 249

Опубліковано

2019-06-28

Як цитувати

Shapoval, A. (2019). СПІВПРАЦЯ Д.І. АБРАМОВИЧА З ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДОКУМЕНТІВ. Київські історичні студії, (1 (8), 92–100. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.1.14

Номер

Розділ

Джерелознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають