ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСТВА ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЄВА У 20–30-ті рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • Олександр Комарніцький Професор кафедри історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-1012-3683
  • Людмила Комарніцька Викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, кандидат філологічних наук https://orcid.org/0000-0002-6742-8314

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.1.14

Ключові слова:

студенти, інститут, технікум, клуб, гурток

Анотація

У статті висвітлено громадську діяльність студентів київських педагогічних закладів освіти, яка була підпорядкована ідеологічним настановам партії. Зазначається, що одним з її напрямів була організація роботи студентських клубів та органів студентського самоврядування, різноманітних гуртків. Молодь залучали до роботи у складі профспілок, добровільних громадських організацій, гуртків, редколегій періодичних видань навчальних закладів, до участі у різних загальнодержавних кампаніях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bondarenko, O. (1930). Na samokontrol mas. Kuznia osvity, 6, 4 [in Ukrainian].

Vnosiat i vyklykaiut. (1931). Kuznia osvity, 8 (23), 2 [in Ukrainian].

Haivan (1931). Opanuvaty viiskovi znannia. Za komunistychni kadry, 18 (33), 1 [in Ukrainian].

Husarov, V. K., Molostov, V. A. (1972). Stanovlennia MODR na Ukraini (1922–1925 rr.). Ukrayinskyi istorychnyi zhurnal, 11, 63–70 [in Ukrainian].

Dvirna, K. (2011). Stvorennia i likvidatsiia Polskoho pedahohichnoho instytutu v m. Kyievi v 30-kh rokakh XX st. (arkhivna rozvidka). Volynski istorychni zapysky, 6, 149–155 [in Ukrainian].

Den industrializatsii. (1930). Kuznia osvity, (18), 3 [in Ukrainian].

Za novu pozyku. (1931). Za komunistychni kadry, (34), 4 [in Ukrainian].

Zahirska, K. (1931). Perevykonaiemo. Za komunistychni kadry, 21 (36), p. 1 [in Ukrainian].

Izraietskyi, V. O. (1930) Z yunatskym zavziattiam. Student revoliutsii, 26–27, p. 23 [in Ukrainian].

K. (1929). Zahin Dalekoskhidnoi armii. Kuznia osvity, 4, 2 [in Ukrainian].

Karpach, N. (1927). U Kyivskomu INO. Student revoliutsii, 8, 63 [in Ukrainian].

Klitsakov, I. O. (1997). Pedahohichni kadry Ukrainy (1917–1937 rr.). Donetsk: Yuho-Vostok. 310 p. [in Ukrainian].

Komarnitskyi, O. B. (2017). Studenty-pedahohy u modernizatsii vyshchoi osvity radianskoi Ukrainy u 1920–1930-kh rr. Ed. O. M. Zavalniuk. Kamianets-Podilskyi: TOV «Drukarnia «Ruta» [in Ukrainian].

Lavrut, O. O. (2009). Hromadska diialnist studentstva USRR v 20-kh rr. XX st. Hileia, 26, 71–80 [in Ukrainian].

Lavrut, O. O. (2009). Diialnist studentiv u hurtkakh. Naukovi pratsi, 115 (102), 27–35 [in Ukrainian].

Lavrut, O. O. (2009). Studentska presa v USRR periodu 20-kh rr. XX st. Hileia, 28, 45–56 [in Ukrainian].

Liapina, O. V. (2009). Studenty mista Kyieva u 1920-ti rr. Sotsialna istoriia, V, 52–59 [in Ukrainian].

M., B-ov. (1924). Kievskoe studenchestvo. Student revoliutsii, №1–2, p. 78 [in Russian].

Molotkina, V. (2008). Kryterii klasyfikatsii hromadskykh orhanizatsii Ukrainy, yaki zaimalysia kulturno-osvitnoiu robotoiu v period novoi ekonomichnoi polityky (1921–1929 rr.). Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii, 21, 218–226 [in Ukrainian].

Molotkina, V. K. (2005). Kulturno-osvitnia diialnist hromadskykh orhanizatsii v umovakh NEPu (1921–1929 rr.). (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Na dopomohu poterpilym. (1931). Za komunistychni kadry, 18 (33), 4 [in Ukrainian].

Paniotov, I. I. (1973) Komunistychna partiia Ukrainy v borotbi za rozvytok narodnoi osvity (1931–1941 rr.). Kharkiv: vyd-vo Kharkiv. un-tu [in Ukrainian].

Partiina osvita. (1929). Kuznia osvity, 3, 3 [in Ukrainian].

Peredplachuiemo vyklykaiemo. (1930). Kuznia osvity, 8, 2 [in Ukrainian].

Pratsia Ozetu (1930). Kuznia osvity, №15, 6 [in Ukrainian].

Rezoliutsii ta propozytsii II Vseukrainskoi konferentsii proletstudu. (1927). Student revoliutsii, 1, 100 [in Ukrainian].

Riabchenko, O. (2012) Studenty radianskoi Ukrainy 1920–1930-kh rokiv: praktyky povsiakdennosti ta konflikty identyfikatsii. Kharkiv, 456 p. [in Ukrainian].

Riappo, Ya. (1928). Radianske studentstvo (kharakterystyka vuziv Ukrainy). Kharkiv [in Ukrainian].

T. (1930). Tut ne vse harazd. Kuznia osvity, 6, 4. [in Ukrainian].

Tymoshenko, Yu. O. (2014). Istorychni umovy ta spetsyfika rozvytku sportu i fizychnoho vykhovannia v radianskii Ukraini v 20-40-vi roky XX st./i Ed. O. I. Hurzhii, Kyiv [in Ukrainian].

Hohokhiia, N. T., Holovko, V. V. Hudz, V. V,. Doroshko M. I., Yevsieieva T. M., Yefimenko, H. H., Kulchytskyi, S. V., Marochko, V.I., Movchan, O. M., Riabchenko, O. L., Yakubova, L. D. (2012). Ukrainske radianske suspilstvo 30-h rr. XX st. Ed. S. V. Kulchytskyi. Kyiv: In-t ist. Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Ukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. 1920–1995: istorychnyi narys. (1995). Kyiv: TOV «Toloka», 169 p. [in Ukrainian].

Khronika. (1930). Na buduvannia dyryzhabliu «Pravda». Kuznia osvity, 1 lystopada, 2 (17), 4 [in Ukrainian].

Shevchuk, H. M. (1963) Kulturne budivnytstvo na Ukraini u 1921–1925 rokakh. Kyiv: vyd-vo AN URSR [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 203

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Комарніцький, О., & Комарніцька, Л. (2020). ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСТВА ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЄВА У 20–30-ті рр. ХХ ст. Київські історичні студії, (1 (10), 108–116. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.1.14

Номер

Розділ

Історія України