ВИЩІ ЗЕМСЬКІ УРЯДНИКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА В 1696–1733 рр.

Автор(и)

  • Євген Шиманський Аспірант спеціальності «Історія та археологія» Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-5908-0330

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.2.13

Ключові слова:

вищі земські урядники, Чернігівське воєводство, Річ Посполита, сенатори, «еґзу- лянти»

Анотація

У статті розкривається історія групи шляхетних осіб, що обіймала вищі земські уряди Чернігівського воєводства в Речі Посполитій за часів правління Августа ІІ (1696–1733). З’ясовано, що уряди чернігівського воєводи та каштеляна утримувалися представниками різноманітних магнатських та заможних шляхетських родів. Оскільки «еґзулянтські» уряди не були обтяжені земськими функціями, їх можна охарактеризувати як синекуру, що виступала інструментом зміцнення політичної ваги угруповань Сенату.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Augustyniak, U. (2008). Historia Polski 1572–1795. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].

Boniecki, A. (1903). Herbarz Polski. Wiadomośći historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Cz. 1., Vol. 6, Warszawa [in Polish].

Boniecki, A. (1906). Herbarz Polski. Wiadomośći historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Cz. 1., Vol. 8, Warszawa [in Polish].

Boniecki, A. (1908). Herbarz Polski. Wiadomośći historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Cz. 1., Vol. 12, Warszawa [in Polish].

Drohojowski, J. (1904). Kronika Drohojowskich. Na podstawie badań archiwalnych. Krakow [in Polish].

Dunin-Borkowski, J. (1908). Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów. Warszawa, Lwów [in Polish].

Dygdała, J. (1984–1985). Potulicki Jan Jakub h. Grzymala. In E. Rostworowski (Ed.), Polski Słownik Biograficzny (Vol. 28, pp. 246–248). Wrocław; Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [in Polish].

Janas, E. & Kłaczewski, W. (Comps.). (2002). Urzędnicy województw Kijowskiego i Czernihowskiego XV–XVIII wieku: spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka [in Polish].

Kłaczewski, W. & Urban, W. (Comps.). (1991). Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku: spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka [in Polish].

Krykun, M. (1994). Zemski uriady na ukrainskykh zemliakh u XV–XVIII stolittiakh. Zapysky Naukovogo tovarystva imeni Shevchenka. Pratsi Istoryko-filosofskoi sektsii, ССХХVIII, 65–122 [in Ukrainian].

Kulakovskyi, P. (1998). Zemski uriadnyky Chernihovo-Sivershhcyny u 1621–1648 rokax. In L. Zashkilniak & M. Krykun (Eds.), Tsentralna i Skhidna Yevropa v XV-XVIII stolittiakh: pytannia sotsialno-ekonomichnoi ta politychnoi istorii (113–130). Lviv. [in Ukrainian].

Kulakovskyi, P. (2006). Chernihovo-Sivershchyna u skladi Rechi-Pospolytoi (1618–1648). Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Kulecki, M. (1997). Wygnańcy ze wschodu: egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Warszawa: Wydawnictwo DIG [in Polish].

Link-Lenczowski, A. (1984–1985). Potocki Teodor Andrzej. In E. Rostworowski (Ed.), Polski Słownik Biograficzny (Vol. 28, pp. 202–213). Wrocław; Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [in Polish].

Link-Lenczowski, A. (1994). Rzeczpospolita na rozdrożu 1696–1736. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza [in Polish].

Link-Lenczowski, A. (1996–1997). A. Sieniawski Adam Mikołaj. In W. Konopczyński (Ed.), Polski Słownik Biograficzny (Vol. 37, pp. 105–115), Warszawa; Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii [in Polish].

Link-Lenczowski, A. & Popiołek, B. (1996–1997). A. Sieniawska z Lubomirskich Elżbieta Helena (1669–1729). In W. Konopczyński (Ed.), Polski Słownik Biograficzny (Vol. 37, pp. 90–96), Warszawa; Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii [in Polish].

Lulewicz, H. & Rachuba, A. (Comps.). (1994). Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku: spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka [in Polish].

Prawa, Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących. (Vol. 5). (1860). Petersburh [in Polish].

Przyboś, A. (1984–1985). Proski Samuel. In E. Rostworowski (Ed.), Polski Słownik Biograficzny (Vol. 28, pp. 511–513). Wrocław; Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [in Polish].

Rachubа, A. & Romaniuk, P. P. (Comps.). (2003). Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy. Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek, (Vol. 4), Warszawa: DiG [in Polish].

Sowa, A. (1995). Swiat ministrów Augusta II. Wartośći i poglądy funkcjonujące w kręgu ministrów Rzeczypospolitej w latach 1702–1728. Kraków: Biblioteka Jagiellońska [in Polish].

Stolicki, J. (2007). Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” [in Polish].

Żychliński, T. (1879). Złota księga szlachty Polskiej. Vol. 1. Poznań: Drukarnia Jarosława Leitgerra [in Polish].

Downloads


Переглядів анотації: 178

Опубліковано

2020-12-24

Як цитувати

Шиманський, Є. (2020). ВИЩІ ЗЕМСЬКІ УРЯДНИКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА В 1696–1733 рр. Київські історичні студії, (2 (11), 91–97. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.2.13

Номер

Розділ

Історія України