Одна з «великих»: реформа сільського самоврядування в Росії як панімперський проєкт (1861–1900-і рр.)

Автор(и)

  • Ірина Верховцева Професорка кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій, докторка історичних наук, доцентка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5682-993X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2022.22

Ключові слова:

Російська імперія, інститут сільського самоврядування, Велика реформа 1861–1900-х рр., селянська революція

Анотація

Проаналізовано реформи сільського самоврядування в Російській імперії періоду 1861–1900-і рр. Авторка резюмує, що внаслідок цього реформаторства в усіх її регіонах постав інститут сільського самоврядування і було реалізовано одну із так званих Великих реформ. Сільські громади отримали право розпоряджатись місцевими природними, людськими ресурсами, а загальне управління імперським селом було уніфіковано на базі самоврядування. Вказано на незакінчений, суперечливий характер реформи та зумовлений цим масштабний конфлікт між імперською владою і селянством. Через брак повноважень у керуванні місцевими ресурсами влада грубо втрутилася в самоврядну діяльність громад, що значно погіршило їх економічний стан. Оскільки самоврядування сприяло самоорганізації селян, на початку ХХ ст. під впливом політичної агітації вони виступили проти імперії практично єдиним фронтом, сприяючи її революціонізації. ХХ столітті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аbashyn, S. (2001). Ymperyia y mestnoe samoupravlenye: ydeolohyia reform v russkom Turkestane v kontse XIX – nachale XX vv. In Prostranstvo vlasty: ystorycheskyj opyt Rossyy y vyzovy sovremennosty. Moscow: МОNF, 391–412. [in Russian].

Аbdulaeva, М., Dalgat, E. (2019). Dahestanskoe obschestvo posle Kavkazskoj vojny: yntehratsyia v obscherossyjskoe prostranstvo. Questions of history, 6, 73–80. [in Russian].

Bahturinа, А. (2004). Okrayny Rossyjskoj ymperyy: hosudarstvennoj upravlenye y natsyonal'naia polytyka v hody Pervoj myrovoj vojny (1914–1917 hh.). Moscow: RОSSPEN. [in Russian].

Bimoldanovа, А. (2021). «Vvydu yzlozhennykh osnovanyj ia khodatajstvuiu...»: kazakhskye volostnye upravytely hlazamy uezdnoho nachal'nyka H.Mykhajlova. In Liudy ymperyy – ymperyia liudej: personal'naia y ynstytutsyonal'naia ystoryia Azyatskykh okrayn Rossyy. Omsk: Omskyj hos. un-t ym. F.M. Dostoevskoho, 418–425. [in Russian].

Bobrovnikov, V. (2001). Voenno-narodnoe upravlenye na Severnom Kavkaze (Dahestan): musul'manskaia peryferyia v rossyjskom ymperskom prostranstve, ХІХ–ХХ vv. In Prostranstvo vlasty: ystorycheskyj opyt Rossyy y vyzovy sovremennosty. Moscow: МОNF, 372–390. [in Russian]. [in Russian].

Bobrovnikov, V. (2020). Ymperskaia yntehratsyia yly kolonyal'naia sehrehatsyia v upravlenyy vostochnymy ynorodtsamy? (voenno-narodnoe upravlenye na Kavkaze y v Turkestane v 1860-h – 1917 hh.). In Tsentral'naia Evrazyia: Terrytoryia mezhkul'turnykh kommunykatsyj: kollektyvnaia monohrafyia. Moscow: IV RAN, 110–141. [in Russian].

Buttino, М. (2007). Revoliutsyia naoborot: Sredniaia Azyia mezhdu padenyem tsarskoj ymperyy y obrazovanyem SSSR. Moscow: Zven᾽ya. [in Russian].

Velykaia reforma: [19 fevralia 1861–1911]: russkoe obschestvo y krest'ianskyj vopros v proshlom y nastoiaschem. (1911). (Vols. 1-6). Moscow: t-vo Y.D. Sytyna. [in Russian].

Verkhovtseva, І. (2022). Mehatrendy svitovoho rozvytku ХIХ–XXI stolit': samovriadni terytorial'ni hromady iak nosii derzhavnoi vlady (kejs «Rosijs'ka imperiia»). Bulletin of Lviv University. Series: philosophical and political studies, 42, 170–181. [in Ukrainian].

Verkhovtseva, І. (2017). Selianski reformy 1860-h – 1870-h rr. chy Velyka reforma 1861–1871 rr.?: unifikatsiia samovriaduvannia selian u Rosijs'kij imperii. Eminak: scientific quarterly. 4-2, 79–89. [in Ukrainian].

Verkhovtseva, І. (2019). The peasant self-government in the Russian Empire (the second half of the XIX – the beginning of the XX) (Doctor’s thesis). Cherkasy. [in Ukrainian].

Gordeevа, М.А. (2019). Orhany krest'ianskoho samoupravlenyia v Tomskoj hubernyy (1898 – 1917 hh.) (Extended abstract of Candidate’s thesis). Novosibirsk. [in Russian].

Dаmeshek, I. (2006). Sybyr' v rossyjskom ymperskom rehyonalyzme (1822–1917 hh.) (Extended abstract of Doctor’s thesis). Оmsk. [in Russian].

Dаnilov, V.P. (2011). Nasylye protyv nasylyia (Krest'ianskaia revoliutsyia v Rossyy. 1902–1922 hh. In Danylov V.P. Ystoryia krest'ianstva Rossyy v ХХ veke: Yzbrannye trudy (Vols. 1-2). (Vol. 2, pp. 211–228). Moscow: RОSSPEN. [in Russian].

Dashkovskij, P., & Shersheneva, Е. (2022). Polytyka akkul'turatsyy v otnoshenyy musul'manskykh obschyn Sybyry vo vtoroj polovyne XIX – nachale XX v. Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia, series: history of Russia, 21-1, 34–44. [in Russian].

Dhzanshyev, G. (1892). Yz epokhy Velykykh reform: Ystorycheskyia spravky. Moscow: tip. А.I. Маmоntоvа. [in Russian].

Yevreinov, G. (1914). Krest'ianskoe delo v hubernyiakh Tsarstva Pol'skoho po ukazam 19 fevralia 1864 hoda. Sankt-Peterburg: Sеnаts. tip. [in Russian].

Zhalsanovа, B. (2008). Ynorodnye upravy kak orhany mestnoho samoupravlenyia u buriat v XIX – nachalе XX v. (Candidate’s thesis). Ulan-Ude. [in Russian].

Zhalsanovа, B. (2012). Ystoryia mestnoho samoupravlenyia buriat: XIX – nachalo XX v. (Doctor’s thesis). Ulan-Ude. [in Russian].

Заl᾽ubovskaya, Т. (2006). Krest'ianskoe samoupravlenye v Zabajkal'skoj oblasty (vtoraia polovyna ХІХ v. – 1917 h.) (Extended abstract of Candidate’s thesis). Ulan-Ude. [in Russian].

Znamenskij, А.А., Chetyrovа, L.B. (2019). Yntehratsyia tsentral'no-azyatskykh narodov v ymperyiu: opyt ojrat-kalmykov. Electronic scientific and educational journal "History", 10-8(82). URL: https://arxiv.gaugn.ru/s207987840006068-3-1/ [in Russian].

Ystorycheskaia Rossyia. URL: https://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F [in Russian].

Каzantzev, V., & Sаlogub, Ya. (2014). Orhanyzatsyonno-pravovye osnovy Hlavnoho upravlenyia Pryamurskoho heneral-hubernatorstva po admynystratyvno-terrytoryal'noj reforme 1884 h. Bulletin of Omsk University. Law series, 2 (39), 45–53. [in Russian].

Коndrashin, V. (2008). «Krest'ianskaia revoliutsyia v Rossyy. 1902–1922 hh.»: nauchnyj proekt y nauchnaia kontseptsyia (predvarytel'nye zametky). Ukrainian peasant. 11, 70–74. [in Russian].

Коrnilov, А. (1905). Krest'ianskaia reforma. Sаnkt-Peterburg: Gershunin i К°. [in Russian].

Коrnovenko, S. (2016). Selianska revoliutsiia 1902–? rr. Ukrainian peasant, 16, 73–78. [in Ukrainian].

Кrasnyakov, N. (2019). Systema natsyonal'no-rehyonal'noho upravlenyia v Rossyjskoj ymperyy (vtoraia polovyna XVII – nachalo XX vv.) (Doctor’s thesis). Novosibirsk. [in Russian].

Кrupenkin, Ye. (2019). Turkestan v sostave Rossyjskoj ymperyy (1865–1917 hh.): ot voenno-admynystratyvnoho upravlenyia k hrazhdansko-admynystratyvnomu: (Extended abstract of Candidate’s thesis). Тоmsk. [in Russian].

Kto y zachem yzobrel «ystorycheskuiu Rossyiu»? (2022). URL: https://posle.media/kto-i-zachem-izobrel-istoricheskuyu-ros/ [in Russian].

Кujbagarovа, D.U. (2015). Systema volostnoho upravlenyia v Stepnykh oblastiakh y Turkestanskom heneral-hubernatorstve vo vtoroj polovyne XIX veka: sravnytel'nyj analyz. Questions of the history of Siberia. (vol. 12, pp. 104–112). Оmask: ОmГGPU. [in Russian].

Кuras, L. (2011). Natsyonal'noe y ahrarnoe dvyzhenye buriat v nachale XX veka. Power, 4, 140–143. [in Russian].

Кempbel (Vorobjovа), Ye.I. (2001). «Edynaia y nedelymaia Rossyia» y «Ynorodcheskyj vopros» v ymperskoj ydeolohyy samoderzhavyia. In Prostranstvo vlasty: ystorycheskyj opyt Rossyy y vyzovy sovremennosty. Moscow: МОNF, 204–216. [in Russian].

Leont᾽ev, А. (1911). Zakonodatel'stvo o krest'ianakh posle reformy. Velykaia reforma: [19 fevralia 1861–1911]: russkoe obschestvo y krest'ianskyj vopros v proshlom y nastoiaschem: Yubylejnoe yzd. (Vols. 1-6). Moscow: t-vo Y.D. Sytyna (Vol. 6), 158–199. [in Russian].

Lysenko, Yu., Rygalova, M., Yegorenkova, Е. (2021). Russkyj iazyk kak mekhanyzm yntehratsyy Stepnoho heneral-hubernatorstva Rossyy v obscheymperskoe prostranstvo (vtoraia polovyna XIX – nachalo XX v.). Vestnyk arkheolohyy, antropolohyy y etnohrafyy, 1 (52), 154–163. [in Russian].

Маksakоv, А. (1932). Revoliutsyia y kontrrevoliutsyia v Sybyry v 1905–1906 hh. Karatel'nye ekspedytsyy v Sybyry v 1905-1906 hh.: dok. i mаtеr. (pp. 3–41). Moscow-Leningrad: Sotzekgiz. [in Russian].

Маmyshevа, Ye.P., & Тyshta, Ye.V. (2022). Yz ystoryy stanovlenyia natsyonal'noj hosudarstvennosty khakasov (k 30-letyiu Respublyky Khakasyia). Asian Studies: Past and Present, 1(1), 46–57. [in Russian].

Меncshikov, I.S., F᾽odorov, S.G. (2013). Devyantnoe y delykventnoe povedenye rus'kykh krest'ian Yuzhnoho Zaural'ia vo vtoroj polovyne ХІХ – nachale ХХ v. Кurgan: Кurganskij universitet. [in Russian].

Nаrochnitzkaya, N. (2004). Rossyia y russkye v myrovoj ystoryy. Moscow: Меzhd. оtnosheniya. [in Russian].

Natsyonal'nye okrayny Rossyjskoj ymperyy: stanovlenye y razvytye systemy upravlenyia (1997). Moscow: Slav᾽ans. dialog. [in Russian].

Nozdrin, G. (2005). Sotsyal'nyj protest Sybyrskoho krest'ianstva vo vtoroj polovyne XIX – nachale XX v. Bulletin of Tomsk State University, 288, 143–149. [in Russian].

O preemstvennosty Rossyy ot Rossyy. (2012). URL: https://rosticus.livejournal.com/631287.html [in Russian].

Pravilovа, Ye.А. (2006). Fynansy ymperyy: Den'hy y vlast' v polytyke Rossyy na natsyonal'nykh okraynakh. 1801–1917. Moscow: Novoe izdat. [in Russian].

Remn᾽ov, А. (2004). Rossyia Dal'neho Vostoka. Ymperskaia heohrafyia vlasty XIX – nachala XX vekov. Omsk: Omsk State University. [in Russian].

Reformy v Rossyy. S drevnejshykh vremen do kontsa XX v. (2016). (Vols. 1-4). Vol. 2. Moscow: Polit. entzikl. [in Russian].

Rossyia – pravopreemnytsa SSSR yly Rossyjskoj ymperyy? (2020). URL: https://rus.azattyq-ruhy.kz/world/18631-rossiia-pravopreemnitsa-sssr-ili-rossiiskoi-imperii [in Russian].

Rossyia zaschytyt svoy hranytsy y ystoryiu. Zachem v novoj versyy Konstytutsyy poiavylys' pamiat' predkov y proshloe (2020). URL: https://lenta.ru/brief/2020/06/25/history/ [in Russian].

Ryskulov, Т. (1937). Predyslovye. Vosstanye 1916 hoda v Kyrhyzstane. Moscow: Sotzekgiz, рр. 3–13. [in Russian].

Severnyj Kavkaz v sostave Rossyjskoj ymperyy. (2007). Moscow: NLО. [in Russian].

Senina, Ye.А. (2005). “Ynorodcheskyj” vopros na stranytsakh sybyrskoj peryodycheskoj pechaty vtoroj polovyny ХIХ – nachala ХХ veka. Irkutsk. [in Russian].

Skochpol, Т. (2017). Hosudarstva y sotsyal'nye revoliutsyy: sravnytel'nyj analyz Frantsyy, Rossyy y Kytaia / per. s anhl. Moscow: In-t Gаjdara. [in Russian].

Sovetskyj Soiuz – eto ystorycheskaia Rossyia, zaiavyl Putyn. (2022). URL: https://nangs.org/news/authorities/sovetskij-soyuz-eto-istoricheskaya-rossiya-zayavil-putin [in Russian].

Strakhovskij, I. (1905). Krest'ianskyj vopros v zakonodatel'stve y v zakonodatel'nykh komyssyiakh posle 1861 hoda. In Krest'ianskyj stroj: sbornik statej A.A. Kornylova, A.S. Lappo-Danylevskoho, V.Y. Semevskoho y Y.M. Strakhovskoho (Vol. 1, pp. 371–455). Sankt-Peterburg: Bsееdа. [in Russian].

Suvorova, N. (2013). Krest'ianskoe samoupravlenye v kolonyzuemom prostranstve Sybyry. Bulletin of Tomsk State University. History, 5(25), 52–58. [in Russian].

Suvorova, N.G. (2014). Admynystratyvnaia rusyfykatsyia krest'ianskykh obschestv Sybyry: proekty y praktyka ymperskykh ekspertov v seredyne XIX v. News of the Irkutsk State University. Series: Political Science. Religious studies, 10, 20–33. [in Russian].

Suvorova, N.G. (2001). Oformlenye nyzovoj admynystratyvno-terrytoryal'noj struktury Sybyrskoho rehyona Rossyjskoj ymperyy (konets XVIII – pervaia polovyna ХІХ veka). In Prostranstvo vlasty: ystorycheskyj opyt Rossyy y vyzovy sovremennosty (pp. 345–371). Moscow: МОNF, [in Russian].

Тuleshovа, U.Zh. (2019). Novye soslovyia y sotsyal'naia polytyka Rossyjskoj ymperyy v Kazakhskoj stepy v XIX veke. Samara Scientific Bulletin, 8-2(27), 272–281. [in Russian].

Uyama, Т. (2017). Pochemu krupnoe vosstanye proyzoshlo tol'ko v Tsentral'noj Azyy? Admynystratyvno-ynstytutsyonal'nye predposylky vosstanyia 1916 hoda. Mezhdunarodnoe nauchnoe soveschanye «Pereosymyslenye vosstanyia 1916 hoda v Tsentral'noj Azyy», 104–112. Bishkek: Nео Print. [in Russian].

Tsentr y rehyony: ekonomycheskaia polytyka pravytel'stva na okraynakh Rossyjskoj ymperyy (1894–1917) (2021). 2 izd. Sаnkt-Peterburg: S.-Peterb. un-t. [in Russian].

Shestakov, А. (1926). Krest'ianskaia revoliutsyia 1905 h. v Rossyy. Moscow-Leningrad: Gosizdat. [in Russian].

Downloads


Переглядів анотації: 136

Опубліковано

2022-12-13

Як цитувати

Верховцева, І. (2022). Одна з «великих»: реформа сільського самоврядування в Росії як панімперський проєкт (1861–1900-і рр.). Київські історичні студії, (2 (15), 15–27. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2022.22

Номер

Розділ

Всесвітня історія