ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ГЕТЬМАНЩИНОЮ І ЗАПОРОЖЖЯМ У ДОБУ ІВАНА БРЮХОВЕЦЬКОГО

Автор(и)

  • Віталій Щербак Професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.7

Ключові слова:

Гетьманщина, Запорожжя, взаємовідносини, Іван Брюховецький, кошовий отаман

Анотація

У статті досліджено основні напрями взаємовідносин між урядом гетьмана Івана Брюховецького та кошем Війська Запорозького Низового 1663–1668 рр. Акцентується увага на московському чиннику, який значною мірою визначав їх характер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akty, otnosyaschiesya k istorii Yuznoy i Zapadnoy Rosii, sobrannye i izdannye Arheografi cheskoy komissiey. — SPb. : Tip. P. Kulisza, 1869. — T. 6. — 269 s.

Akty, otnosyaschiesya k istorii Yuznoy i Zapadnoy Rosii, sobrannye i izdannye Arheografi cheskoyu komissieyu. — SPb. : V.V. Prats, 1873. — T. 8. — 404 s.

Holobuckyi V. Zaporozke kozatstvo / V. Holobuckyi. — K. : Vyshcha shkola, 1994. — 539 s.

Hurzhiy O.I. Ukrainska kozatska derzhava v druhii polovyni ХVII–ХVIII st.: kordony, naselennia, pravo / O.I. Hurzhii. — K. : Osnovy, 1996. — 223 s.

Istochniki Malorossiiskoi istorii, sobranniie D.N. Bantysh-Kamenskim i izdanniie O. Bodianskim. — M., 1858. — Ch. 1. — 339 s.

Krypiakevych I. Bohdan Khmelnytskyi / I. Krypiakevych. — Lviv : Svit, 1990. — 406 s.

Okinshevych L. Tsentralni ustanovy Ukrainy-Hetmanshchyny XVII–XVIII st. Generalna rada / L. Okinshevych // Pratsi komisii dlia vyuchuvannia istorii zakhidnoruskoho ta ukrainskoho prava. — K., 1929. — T. 6. — S. 253–425.

Pamyatniki, izdavayemyye vremennoy komissiyei dlia razbora drevnikh aktov, vysochaishe uchrezdennoy pri Kievskom voyennom, Podolskom i Volynskom general-gubernatore. — K., 1859. — T. 4. — 464 s.

Rossiyskyi gosudarstvyennyi arkhiv drevnikh aktov. — F. 229. Malorossiyskiy prikaz. — Оp. 4. — D. 34 — 554 l.

Smolii V.A. Ukrainska natsionalna revolutsiia ХVII st. (1648–1676 rr.) / V. A. Smolii, V.S. Stepankov. — K. : Vydavnychyi dim «Кyievо-Мohylianska akademia», 2009. — 447 s.

Smolii V. Petro Doroshenko. Politychnyi portret / V. Smolii, V. Stepankov. — K. : Tempora, 2011. — 631 s.

Soloviov S.M. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen / S.M. Solovyov. — M. : Mysl, 1991. — Kn. VI. — T. 11–12. — 671 s.

Stanislavskyi V. Zaporozka Sich ta Rich Pospolyta 1686–1699 / V. Stanislavskyi. — K. : Dnipro, 2004. — 357 s.

Yavornytskyi D.I. Istoriia zaporozkykh kozakiv / D.I. Yavornytskyi. — K. : Naukova dumka, 1990. — T. 2. — 588 s.

Yakovleva T. Ruina Hetmanshchyny: Vid Pereyaslavskoi rady-2 do Andrusivskoi uhody (1659–1667 rr.) / T. Yakovleva. — K. : Osnovy, 2003. — 643 s.

Downloads


Переглядів анотації: 315

Опубліковано

2016-06-02

Як цитувати

Щербак, В. (2016). ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ГЕТЬМАНЩИНОЮ І ЗАПОРОЖЖЯМ У ДОБУ ІВАНА БРЮХОВЕЦЬКОГО. Київські історичні студії, (1 (2), 54–59. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.7

Номер

Розділ

Історія України

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2