ПЛОЩІ ПОДОЛУ В КИЄВІ ДОБИ КНЯЖОЇ РУСІ

Автор(и)

  • Сергій Тараненко Науковий співробітник Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук.

Ключові слова:

Київський Поділ, княжа Русь, площа

Анотація

У статті розглянуто проблему розміщення площ у планувальній структурі Подолу Києва доби княжої Русі. Під час дослідження, спираючись на письмові, картографічні та археологічні джерела як основні, запропоновано місце локалізації головної площі — Торговища. Крім того, висунуто гіпотези щодо розміщення інших площ Подолу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева / Ю. С. Асеев. — К. : Будівельник, 1982. — 160 с.

Археологічні дослідження київського Гостиного двору / [М. С. Сергєєва, В. Г. Івакін, С. П. Тараненко та ін.]. — К., 2014. — 100 с.

Берлинський М. Історія міста Києва / М. Берлинский ; за ред. М. Брайчевського. — К. : Наукова думка, 1991. — 320 с.

Білоштан А. П. Площа / А. П. Білоштан // Словник української мови : академічний тлумачний словник: в 11 т. / гол ред. І. Білодід. — М. : Наукова думка, 1970–1980. — Т. : П–Поїти / ред. Лагутіна А. В., Ленець К. В. — М., 1975. — С. 593–594.

Богусевич В. А. Про феодальні двори Києва ХІ–ХІІІ ст. / В. А. Богусевич // Археологія. — 1957. — Т. 11. — С. 14–20.

Груневег М. Славнозвісне місто Київ / М. Груневег // Всесвіт. — 1981. — № 5. — С. 206–211.

Гупало К. М. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень / К. М. Гупало, П. П. Толочко // Стародавній Київ. — 1975. — С. 5–27.

Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва ХІІІ — середини XVI ст. / Г. Ю. Івакін. — К., 1996. — 272 с.

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. — 2-е изд. — М. : Языки славянской культуры, 2001. — Т. 2. — 648 с.

Килиевич С. Р. Детинец Киева ІХ — первой половины ХІІІ веков / С. Р. Килиевич. — К. : Наукова думка, 1982. — 176 с.

Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України (Науковий архів ІА НАНУ). — Спр. 1977/9«б».

Науковий архів ІА НАНУ. — Спр. 1987/26.

Науковий архів ІА НАНУ. — Спр. 1996/1.

Науковий архів ІА НАНУ. — Спр. 1997/125.

Науковий архів ІА НАНУ. — Спр. 1998/130.

Науковий архів ІА НАНУ. — Спр. 2011.

Сагайдак М. А. Давньокиївський Поділ / М. А. Сагайдак. — К. : Наукова думка, 1991. — 164 с.

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам / И. И. Срезневский. — СПб. : Тип. императорской академии наук, 1895. — Т. 2. — 970 с.

Тараненко С. П. Поодинокі поховання на садибах Подолу Києва XVII — XIX ст. / С. П. Тараненко // Funeralia Lednickie. — Poznan, 2012. — Spotkanie 14. — S. 179–188.

Тихонович О. М. Древній Київ-град / О. М. Тихонович, М. М. Ткаченко // Архітектурні пам’ятки. — К., 1950. — С. 7–17.

Толочко П. П. Древний Киев / П. П. Толочко. — К. : Наукова думка, 1982. — 327 с.

Толочко П. П. Історична топографія стародавнього Києва / П. П. Толочко. — К. : Наукова думка, 1970. — 219 с.

Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХІІ–ХІІІ веков / П. П. Толочко. — К. : Наукова думка, 1980. — 224 с.

Толочко П. П. Розкопки Києвоподолу X–XIII ст. / П. П. Толочко, К. М. Гупало, В. О. Харламов // Археологічні дослідження стародавнього Києва. — К., 1976. — С. 19–46.

Хвойка В. В. Древние обитатели Среднего Поднепровья и их культура в доисторические времена / В. В. Хвойка. — К. : ІА НАНУ, 2008. — 160 с.

Янин В. Л. Средневековый Новгород: очерки археологии и истории / В. Л. Янин — М., 2004. — 416 с.

Kronika Th ietmara tlumaczenie (z tekstub lacinskiego), wstep I przypisy Marian Zygmunt Jedlicki / poslowie K. Ozog. — Krakow, 2005. — 440 s.

Słownik języka polskiego [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sjp.pwn.pl/

Th ietmari Merseburgensis episcopi ch ronicon — notae Germano sermone scripta Latino [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mgh-bibliothek.de/thietmar/edition/text.html.

Переглядів анотації: 592

Опубліковано

2015-10-20

Як цитувати

Тараненко, С. (2015). ПЛОЩІ ПОДОЛУ В КИЄВІ ДОБИ КНЯЖОЇ РУСІ. Київські історичні студії, (1), 3-10. вилучено із https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/4

Номер

Розділ

Археологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають