ШКОЛА ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: МИКОЛА ІВАНОВИЧ КОСТОМАРОВ

Автор(и)

  • Ольга Тарасенко Доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.16

Ключові слова:

Костомаров М.І., історична освіта і наука, школа істориків Університету Св. Володимира, «Славянская мифология», Київська археографічна комісія

Анотація

У статті розглянуто викладацьку та наукову діяльність видатного українського і російського історика та громадського діяча, одного з керівників Кирило-Мефодіївського товариства, професора Університету Св. Володимира Миколи Івановича Костомарова (1817–1885). Досліджено період його роботи у серпні 1846 — березні 1847 р. Проаналізовано спогади історика про викладачів, студентів, існуючу атмосферу в університеті, роботу в Київській археографічній комісії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Biografycheskiy slovar professorov i prepodavateley Universiteta Sv. Vladimira (1834–1884) / sostavlen i izdan pod. red. V.S. Ikonnikova. — K. : Typ. Un-ta Sv. Vladimira, 1884. — 860 c.

Velychko S.V. Litopys. T. 1 / per. z knyzhnoi ukrainskoi movy, vst. stattia, koment. V.O. Shevchuka ; vidp. red. O.V. Myshanych. — K. : Dnipro, 1991. — 371 s.; Litopys. T. 2 / per. z knyzhnoi ukrainskoi movy, koment. V.O. Shevchuka ; vidp. red. O.V. Myshanych. — K. : Dnipro, 1991. — 642 s.

Ge N. Kiyevskaya gimnaziya v 40-kh godakh XIX st. / N. Ge // Sbornik v polzu nedostatochnykh studentov Universiteta Sv. Vladimira. — SPb., 1895. — S. 59–60.

Honcharuk P. Uchast kyrylo-mefodiivtsiv u diialnosti Kyivskoi tymchasovoi komisii dlia rozshuku starodanikh aktiv / P. Honcharuk // Kyivska starovyna, 1993. — Ch. 4. — S. 71–77.

Zhurba O.I. Kyivska arkheohrafi chna komisiia. 1843–1921. Narys istorii i diialnosti / O.I. Zhurba. — K. : Naukova dumka, 1993. — 186 s.

Kozachok Ya.V. Zabuttiu ne pidliahaie. Mykola Kostomarov i Kyrylo-Mefodiivske tovarystvo / Ya.V. Kozachok, O.A. Horlenko ; Natsionalnyi aviatsiinyi un-t. — K. : NAU, 2007. — 80 c. — Bibliohr.: S. 75–78.

Kostomarov Mykola Ivanovych (1817–1885). [Tekst] Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka: Nezabutni postati / [avt.-uporyad. O. Matviichuk, N. Struk ; red. kol.: V.V. Skopenko, O.V. Tretiak, L.V. Huberskyi, O.K. Zakusylo, V.I. Andreitsev, V.F. Kolesnyk, V.V. Rizun ta in.]. — K. : Svit Uspikhu, 2005. — S. 191–192.

Kostomarov N.I. Istorycheskiye proizvedeniya. Avtobiografi ya / N.I. Kostomarov ; sost. i ist.-byogr. ocherk V.A. Zamlinskogo. — K. : Lуbyd, 1990. — 736 s. — («Pamiatniki istoricheskoy mуsli Ukrainу»).

Levitskiy O.I. Pyatidesyatiletiye Kiyevskoi komissii dlya razbora drevnikh aktov 1843–1893. Istorycheskaya zapiyska o yeyo deyatelnosti / O.I. Levitskiy. — K., 1893. — 140 s.

Miiakovskyi V. Kyrylo-mefodiivtsi v arkheohrafi chnii komisii / V. Miiakovskyi // Yuvileinyi zb. na poshanu akad. M.S. Hrushevskoho z nahody shistdesiatoi richnytsi zhyttia ta sorokovykh rokovyn naukovoi diialnosti. — T. 1. — K., 1928. — S. 312–323.

Naumenko V.N. N. Kostomarov kak etnograf / V.N. Naumenko // Kiyevskaya starina. — 1885. — № 5. — S. ХХХV–ХLIV.

Pinchuk Yu. Vybrani studii z kostomarovoznavstva / Yu. Pinchuk. — K. : Instytut ukrainskoi arkheohrafi i ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho, 2012. — 608 s.

Pinchuk Yu.A. M.I. Kostomarov u Kyievi (1844–1847 rr.) / Yu.A. Pinchuk // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. — 1992. — № 5. — S. 3–15.

Pinchuk Yu.A. Kostomarov Mykola Ivanovych [Elektronnyi resurs] // Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. 5: Kon–Kiu / redkol.: V.A. Smolii (holova) ta in. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. — K. : Naukova dumka, 2008. — 568 s. : il. — Rezhym dostupu : http://www.history.org.ua/?termin=Kostomarov_M

Popov P.N. Kostomarov yak folkloryst i etnohraf / Pavlo Popov. — K. : Naukova dumka, 1968. — 113 s.

Serhiienko H.Ya. Diialnist T.H. Shevchenka u Kyivskii arkheohrafi chnii komisii (1845–1847 rr.) / H.Ya. Serhiienko // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. — 1991. — Ch. 3. — S. 43–54.

Slavianskaia myfolohyia. Sochynenye Nykolaia Kostomarova. Yzvlechenye yz lektsyi, chytannуkh v unyversytete Sv. Vladymyra vo vtoroi polovyne 1846 h. [Tekst] / N. Kostomarov. — K., 1847. — 113 s.

Tarasenko O. Stanovlennia ta rozvytok istorychnoi osvity ta nauky u Kyivskomu universyteti u 1834–1884 rr. / Olha Tarasenko. — K. : Lohos, 1995. — 276 s.

Tarasenko O. Vykladatska diialnist P.V. Pavlova v Universyteti Sv. Volodymyra u seredyni XIX st. / O. Tarasenko // Literatura ta kultura Polissia. — 2007. — № 38. — S. 236–248.

Tarasenko O.O. Z istorii stanovlennia ta rozvytku istorychnoi osvity v Kyivskomu imperatorskomu universyteti Sv. Volodymyra (do 175-richchia vid dnia zasnuvannia) [Elektronnyi resurs] / O.O. Tarasenko // Istorychna dumka. — 2010. — № 1 (2). — 59 s. — Rezhym dostupu : http://elibrary.kubg.edu.ua/6385/1/ O_Tarasenko_IS.pdf

Tarasenko O.O. Diialnist vchenykh Universytetu Sv. Volodymyra v Kyivskii arkheohrafi chnii komisii u 50–80-kh rokakh XIX st. / O.O. Tarasenko / Kyiv u sotsiokulturnomu prostori XIX–XXI st.: natsionalnyi ta yevropeiskyi kontekst : мaterialy Vseukr. naukovo-praktychnoi konferentsii. — К. : Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, 2011. — S. 67–72.

Tarasenko O. Shkola istorykiv Universytetu Sv. Volodymyra: shtrykhy do tvorchoho portretu Vasylia Fedorovycha Dombrovskoho / Olha Tarasenko // ScienceRise. — 2015. — T. 7, № 1 (12). — S. 37–41.

Tarasenko O. Formuvannia naukovykh shkil istorykiv v Universyteti Sv. Volodymyra: Ivan Vasylovych Lashniukov / O. Tarasenko // Kyivski istorychni studii: zb. nauk. pr. — 2015. — № 1. — C. 108–114.

Torzhestvennoye publichnoye sobraniye Kiyevskoi komissii dlya razbora drevnikh aktov v den pyatidesiatiletnego yeyo yubileya 19 noyabrya 1893 goda. — K., 1893. — 36 s.

Yatsenko M.T. M.I. Kostomarov — folkloryst i literaturoznavets / M.T. Yatsenko // Kostomarov M.I. Slovianska mifolohiia / uporiad., prymit. I.P. Betko, A.M. Polotai ; vstupna st. M.T. Yatsenka. — K. : Lybid, 1994. — S. 18–19.

Downloads


Переглядів анотації: 464

Опубліковано

2016-06-02

Як цитувати

Тарасенко, О. (2016). ШКОЛА ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: МИКОЛА ІВАНОВИЧ КОСТОМАРОВ. Київські історичні студії, (1 (2), 127–134. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.16

Номер

Розділ

Соціокультурні дослідження