УМАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — ПОЧАТОК ІСТОРІЇ

Автор(и)

  • Олена Джагунова Викладач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.17

Ключові слова:

освіта, вищий навчальний заклад, Інститут соціального виховання, Учительський інститут, педагогічний інститут

Анотація

У статті проаналізовано розвиток Уманського учительського інституту. Досліджено його діяльність у довоєнний період, в роки Другої світової війни та відновлення цього навчального закладу в повоєнний час. Простежено динаміку контингенту студентів та викладачів інституту, розглянуто еволюцію його структури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

BlahyiV.B. Studentstvo Lvivskoho universytetu v 1900–1914 rokakh: istoryko-sotsiolohichnyi aspekt : dys. kand. istor. nauk : 07.00.01 / Blahyy Vasyl Bohdanovych ; Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka. — L., 2003. — 264 s.

Hyzhko N.N. Spomyny vypusknyka Umanskoho pedahohichnoho instytutu 1936 r. / N.N. Hyzhko [mashynopys], 1967. — S. 1–2.

Honcharenko I. Pedahohichna osvita na terenakh heneralnoho okruhu «Kyiv» raikhskomisariatu «Ukraina» (1941—1944) / I. Honcharenko // Mandrivets. — 2011. — № 2. — S. 35.

Honcharenko I. Pedahohichna osvita na terenakh heneralnoho okruhu «Kyiv» raikhskomisariatu «Ukraina» (1941—1944) / I. Honcharenko // Mandrivets’. — 2011. — № 2. — S. 34–38.

Davydiuk V.M. Istoriia umanskykh vulyts: vulytsia Radianska, vulytsia Sadova ta vulytsia Rafaila Chornoho. Vyp. 3 / V.M. Davydiuk. — Uman : VPTs «Vizavi» (Vydavets «Sochinskyi»), 2014. — 428 s.

Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti (dali — DAChO). — F. 1418. — Op. 1. — Spr. 3. — 1 ark.

DAChO. — F. 1418. — Op. 1. — Spr. 5. — 36 ark.

DAChO. — F. 1418. — Op. 1. — Spr. 14. — 11 ark.

Zhurzha I.V. Stanovlennia ta rozvytok slovianoznavstva v Universyteti sv. Volodymyra (1834–1919 rr.) : dys. kand. istor. nauk : 07.00.06 / Zhurzha Iryna Valeriivna ; Kyivskyi un-t im. Tarasa Shevchenka. — K., 2006. — 237 s.

Kryvosheia I. Retseptsiia kulturnoho zhyttia Umani v memuarnii literaturi: doba polskykh arystokrativ Pototskykh (1726–1832 rr.) / I. Kryvosheia // Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia № 6. Istorychni nauky : zb. naukovykh prats. — Vyp. 9: Yuvileynyi vypusk do 70-richchia profesora Borysenka Volodymyra Yosypovycha. — K., 2012. — S. 199–208.

Muzei istoriii Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. — Fond 1. Istoria zakladu do Velykoi Vitchyznanoi viiny (1930–1941 rr.). — Op. 1. — Spr. 1. — 28 ark.

Muzei istorii Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. — F. 1. — Op. 1. — Spr. 15. — 1 ark.

Muzei istorii Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. — F. 1. — Op. 1. — Spr. 4. — 1 ark.

Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut im. P.H. Tychyny. 1930–1995 / Ukladachi: V. Kuz’, M.M. Torchynskyi, O.M. Kobernyk. — Uman, 1995. — 65 s.

Pashchenko D.I. Istoriia rozvytku pedahohichnoi osvity na Umanshchyni / D.I. Pashchenko // Visnyk Cherkaskoho universytetu. — 1998. — № 65 (132). — S. 116–125.

Tarasenko O.O. Stanovlennia ta rozvytok istorychnoi osvity i nauky u Kyivskomu universyteti u 1834–1884 rr. : dys. kand. ist. nauk : 07.00.02, 07.00.09 / Tarasenko Olha Oleksiivna; Kyivskyi un-t im. Tarasa Shevchenka. — K., 1995. — 273 s.

Chernetska O. Spohady do yuvileiu, abo dila davno mynulykh rokiv… / O. Chernets’ka // Umans’ka zorya. — № 5. — 2006. — 18 sichnia. — S. 3–4.

Downloads


Переглядів анотації: 242

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Джагунова, О. (2016). УМАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — ПОЧАТОК ІСТОРІЇ. Київські історичні студії, (2 (3), 141–146. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.2.17

Номер

Розділ

Історія України