СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КИЄВА У XVIII ст.

Автор(и)

  • Віталій Щербак Професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.6875

Ключові слова:

Київ, кияни, ремесло, промисли, торгівля

Анотація

У статті висвітлено динаміку розвитку ремесла, промислів та торгівлі Києва у XVIII ст. Основна увага акцентується на причинах і тенденціях еволюції соціально-економічного життя українського міста періоду Гетьманщини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrievskii A. Zhaloba kievskogo magistrata na karantinnyh otkupshchikov 1750 g. / A. Andrievskii // Kievskaia Starina. — 1891. — № 5. — S. 311–312.

Andrievskii A.A. Istoricheskiie materialy iz arkhiva Kievskogo gubernskogo pravleniia / A. Andrievskii. — K., 1882. — Vyp. 3. — 174 s.; 1885. — Vyp. 8. — 223 s.

Andrievskii A. Kievskiie smuty serediny proshlogo stoletiia / A. Andrievskii // Kievskaia Starina. — 1886. — № 12. — S. 664–708.

Andrievskii A. Tabachnaia kontrabanda sredi kievskikh meshchan / A. Andrievskii // Kievskaia Starina. — 1891. — № 11. — S. 259–266.

Berlinskyi M.F. Іstorіia mіsta Kieva / M.F. Berlinskyi. — K. : Naukova dumka, 1991. — 318 s.

Zakrevskii N.V. Opisanie Kieva / N.V. Zakrevskii. — K., 1889. — T. 1. — 278 s.

Ikonnikov V.S. Kiiev v 1654–1855 g. Istoricheskii ocherk / V.S. Ikonnikov. — K., 1904. — 355 s.

Іnkіn V.F. Narys ekonomіchnoho rozvytku Lvova u XVIII stolіttі / V.F. Іnkіn. — Lvіv : Vyd-vo Lvіvskoho un-tu, 1959. — 90 s.

Іstorіia Kyieva: v 3 t., 4 kn. — T. 1: Kyiv v perіod pіznoho feodalіzmu і kapіtalіzmu. — K. : Naukova dumka, 1986. — 439 s.

Іstorіia Kyieva: vіd kniazhoi doby do siohodennia. Zb. dokum. і materіalіv. — K. : Knyhy XXІ, 2005. — 772 s.

Karachkіvskyi M. Arkhіvna spadshchyna kyivskykh tsekhіv / M. Karachkіvskyi. — K., 1927. — 54 s.

K.I. Materialy, otnosiashchiiesia k istorii zverinetskogo kvartala Pecherskoi chasti g. Kieva // Kiievskaia Starina. — 1895. — № 7–8. — S. 14–20.

Krykotun V. Yak zhyly seliany-krіpaky Kyievo-Pecherskoi lavry / V. Krykotun. — K., 1958. — 13 s.

Lazarevska K. Kyivskі tsehy v druhii polovynі XVIII ta na pochatku XІX vіku / K. Lazarevska // Kyiv ta yogo okolytsia v іstorіi і pamiatkakh / red. M. Hrushevskyi. — K. : Derzhvydav Ukrainy, 1926. — S. 275–307;

Lazarevskyi A. Getmanskiie universaly o kievskom gorodskom hoziaistve (1677–1719 gg.) / A. Lazarevskii // Chtenia v Istoricheskom obshchestve Nestora letopistsa. — 1902. — Kn. 16. — Vyp. 4. — S. 73–83.

Luchitskii I. Kiev v 1766 godu / I. Luchitskii // Kievskaia Starina. — 1888. — № 1. — S. 1–74.

Molchanovskii N. Biudzhety g. Kieva v seredine XVIII veka / N. Molchanovskii // Kievskaia Starina. — 1898. — № 1. — S. 64–83.

Ogloblyn O. Arkhіv Kyievo-Mezhyhіrskoi fabryki / O. Ogloblyn // Zapysky іstoryko-fіlolohіchnoho vіddіlu VUAN. — Kn. 9. — K., 1926. — S. 332–342.

Opysy Kyivskoho namіsnytstva 70–80 rokіv XVIII st. — K. : Naukova dumka, 1989. — 390 s.

Polnoie sobraniie zakonov Rossiiskoi imperii s 1649 goda.— Sankt-Peterburg, 1830. — T. 6. — 815 s.

Ponomariov O.M. Rozvytok kapіtalіstichnykh vіdnosyn u promyslovostі Ukrainy XVIII st. / O.M. Ponomariov. — Lvіv : Vyd-vo Lvіvskoho un-tu, 1971. — 183 s.

Rossiiskoie zakonodatelstvo Х–ХХ vv.: v 9 t. — T. 5. — Moskva : Yuridicheskaia literatura, 1987. — 528 s.

Ustav kievskogo tsiriulnitskogo tsekha 1776 goda // Kievskaia Starina. — 1883. — № 11. — S. 470–476.

Shcherbakіvskyi D. Relіkvіi staroho kyivskoho samovriaduvannia / D. Shcherbakіvskyi // Kyiv ta yoho okolytsia v іstorіi і pamiatkakh / red. M. Grushevskyi. — K. : Derzhvydav Ukrainy, 1926. — S. 217–274.

Shcherbyna V. Dokumenty do іstorіi Kyieva 1494–1835 rr. / V. Shcherbyna. — K., 1929. — 49 s.

Downloads


Переглядів анотації: 602

Опубліковано

2017-06-28

Як цитувати

Щербак, В. (2017). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КИЄВА У XVIII ст. Київські історичні студії, (1 (4), 68–75. https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.6875

Номер

Розділ

Історія України

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2