ХТО З РОДИНИ ХОДЕЦЬКИХ ПРЕДСТАВЛЯВ РУСЬКІ ВОЄВОДСТВА НА СЕЙМАХ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ У 1493–1533 РОКАХ

Автор(и)

  • Yelyzaveta Piankova Бакалавр історії Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ. http://orcid.org/0000-0002-9204-0274

DOI:

https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.1.5

Ключові слова:

сейм, шляхта, руські воєводства, родина, король, сенатор, Корона

Анотація

Метою цієї розвідки є спроба з’ясувати, чи брали участь представники родини Ходецьких у коронних сеймах за період з 1493 по 1533 р., разом з тим встановити, кому з братів і скільки разів доводилося виступати представниками від шляхти руських воєводств Корони на сеймах кінця XV — першої третини XVI століття. На основі опрацьованих джерельних матеріалів вдалося простежити парламентарну діяльність представників родини панів з Ходчі під час роботи сеймів у період правління королів Яна Ольбрахта, Олександра І та у першій половині панування Сигізмунда І.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baranowski, I. (1999). Sądy Referendarskie. Przegląd Historyczny, 9/1, 170–184 [in Polish].

Janas, E., Kłaczewski, W., Kurtyka, J., Sochacka, A. (Opr.). (1998). Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy. Kórnik [in Polish].

Finkel, L. (1910). Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i Unii Polsko-Litewskiej. Kraków [in Polish].

Grodziski, St., Dwornicka, I., Uruszczak, W. (Opr.). (1996). Volumina Constitutionum, T. I, 1493–1549, Vol. 1, 1493–1526. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe [in Latin, Polish].

Grodziski, St., Dwornicka, I., Uruszczak, W. (Opr.). (2000). Volumina Constitutionum, T. I, 1493–1549, Vol. 2: 1527–1549. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe [in Latin, Polish].

Halecki, O. (1919). Dzieje unii Jagiellońskiej w wiekach średnich. Kraków: Akademia Umięjętności [in Polish].

Chłapowski, K. Ciara S. (Comps.) (1992). Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Bibłoteka Kórnicka [in Polish].

Konopczyński, W. (1948). Chronologia sejmów polskich 1493–1793. Archiwum Komisji Historycznej, Seria II, T. IV, Akademia Umięjętności Kraków [in Polish]

Kutrzeba, S. (1906). Skład sejmu polskiego 1493–1793. Przegląd Historyczny, T. II, zesz.1, 43–46 [in Polish].

Mykhailovskyi, V., Vynnychenko, O., Teslenko, I. & Kulakovskyi, P.; V. Mykhailovskyi (Ed.). (2018). Studii z istorii parlamentaryzmu na ukrainskykh zemliakh u XVI–XX st., Tom I, Kyiv: Tempora [in Ukranian].

Mykhalovskyi, V. (2018). Biblioghrafiia parlamentaryzmu na ukrainskykh zemliakh do 1648 roku: Polske korolivstvo, Velyke kniazivstvo Lytovske, Rich Pospolyta. Studii z istorii parlamentaryzmu na ukrainsjkykh zemliakh XIV–XX st., Tom II, Kyiv: Tempora [in Ukranian, Latin].

Mykhailovskyi, V., Vynnychenko, O., Teslenko, I., Kulakovskyi, P. (2018). Seim polskoho korolivstva ta Rechi Pospolytoi v XV — pershii polovyni XVII stolittia. Istoriia parlamentaryzmu na ukrainskykh zemliakh u 1386–1648 rokakh: Polske korolivstvo ta Rich Pospolyta, Tom 1, Kyiv: Tempora, pp. 31–82.

Niemczyk, K. (2018) Difficult Relations between the family of Chodecz and Bogdan III the One-Eyed. Codrul Cosminului, № 24 (1), 97–112 [in English].

Niemczyk, K. (2014). Problem Pokucia. Spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku. Studia Historyczne, R. LVII, z. 2 (226), 156–174 [in Polish].

Papée, F. (1937). Chodecki Andrzej, h. Ogończyk (Powała). Polski Słownik Biograficzny. Kraków: PAU, T. III/1, Zeszyt 11, S. 349–350 [ in Polish].

Przyboś, K. (Opr.). (1987). Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku: (ziemie Halicka, Lwowska, Przemyska, Sanocka). Spisy.Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [in Polish].

Teki, A. Pawinskiego (1897). Liber quitantiarum Alexandri regis ab. a. 1502–1506. Warszawa [in Latin]

Wierzbowski, Th. (1907). Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Pars IІ. Iohannis Alberti regis tempora complectens (1492–1501). Varsoviae [in Latin].

Wierzbowski, Th. (1908). Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit. Pars IІІ. Alexandri regis tempora complectens (1501–1506). Varsoviae [in Latin].

Wierzbowski, Th. (1912). Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit. Pars IV. Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548). Volumen 2-um, Acta vicecancellariorum 1507–1535. Varsoviae [in Latin].

Wierzbowski, Th. (1915). Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit. Pars IV. Sigismundi I regis tempora complectens (1507–1548). Volumen 3-um. Acta vicecancellariorum 1533–1548.Varsoviae [in Latin].

Downloads


Переглядів анотації: 225

Опубліковано

2019-06-28

Як цитувати

Piankova, Y. (2019). ХТО З РОДИНИ ХОДЕЦЬКИХ ПРЕДСТАВЛЯВ РУСЬКІ ВОЄВОДСТВА НА СЕЙМАХ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ У 1493–1533 РОКАХ. Київські історичні студії, (1 (8), 43–49. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.1.5

Номер

Розділ

Історія України